Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Redusert gebyr for Pretec

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Redusert gebyr for Pretec

22.06.2020

Bedriften Pretec har klaget på byggesaksgebyret fra Sarpsborg kommune. Nå er saken gjennomgått på nytt og et redusert gebyr er fastsatt.

Søknaden gjelder rammetillatelse for oppføring av næringsbygg. Pretec har bygget et kontor-, lager- og produksjonslokale på Kampenes. 

Kommunen ila opprinnelig et gebyr på kr 670 000. Dette vedtaket ble opphevet av Fylkesmannen etter klage fra Pretec. Kommunen har på nytt vurdert både timeforbruk og kostnader pr time. I henhold til plan- og bygningsloven skal selvkostprinsippet legges til grunn ved disse beregningene.

Nytt gebyr er fastsatt til kr 119 560.

-Det opprinnelige gebyret var beregnet utfra størrelsen på bygget, og begrenset oppad av maksimalt nivå for slike gebyrer. Vi er enige i at det er for høyt. Etter klagen har vi gått detaljert gjennom timeforbruket i saken, lagt til en andel av de felles kostnadenene som fordeles på alle byggesaker samt økt timesatsen noe. Dette har gitt et vesentlig lavere gebyr i denne saken, sier Jon Myrli som er leder for Virksomhet byggesak, landbruk og kart.