Start Kari chatbot Spør meg

>Regn med kø over Sarpsbrua i fellesferien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Regn med kø over Sarpsbrua i fellesferien

28.06.2018

På grunn av vedlikeholdsarbeid blir det redusert fremkommelighet på Sarpsbrua i Sarpsborg sentrum i perioden 9. – 30. juli. Brua blir stengt for fotgjengere i samme periode.

- Arbeidet med rehabilitering av Sarpsbrua innebærer at kun ett kjørefelt vil være åpent for trafikk i fellesferien, sier Steven Skjekkeland, byggeleder i Statens vegvesen. - Utbedringen av fortauene må delvis utføres fra oversiden av veien samtidig som vi må tenke sikkerhet, både for de som jobber der og for de som ferdes over brua, forteller han.

Det betyr at et kjørefelt over midtspennet av Sarpsbrua må stenges i cirka 50 meters lengde, og at trafikken dirigeres i et midtstilt felt over brua. Trafikken vil være styrt både med trafikklys og med manuell dirigering avhengig av om det er rushtid eller ikke. Arbeidene med utstøping av nye fortau er planlagt å vare i tre uker.

Fotgjengere må bruke gang- og sykkelveien bak jernbanen Av sikkerhetshensyn vil Sarpsbrua stenges helt for fotgjengere i anleggsperioden. - Alle som beveger seg til fots må benytte gang- og sykkelbanen på baksiden av jernbanen. Området utenom det åpne kjørefeltet vil defineres som anleggsområde, og det kreves spesiell opplæring og verneutstyr for å bevege seg der, sier Skjekkeland.

Velg alternative reisemåter hvis du kan

- For å redusere ulempene for trafikantene legges dette arbeidet til fellesferien da det er mindre trafikk. Likevel er trafikken så stor at det lett vil bli kødannelse også utenom rushperiodene. Derfor oppfordrer vi de som har mulighet til å vurdere buss eller andre alternativer enn å kjøre bil over Sarpsbrua i denne perioden, sier byggelederen. Omkjøring er via Sandesundbrua på E6.

Hold god avstand i køen

- Beregn ekstra tid hvis du må kjøre over Sarpsbrua, og hold god avstand til kjøretøyet foran deg slik at du har plass til å slippe forbi utrykningskjøretøy, oppfordrer Skjekkeland.

Rehabiliteringen snart ferdigstilt

Rehabiliteringen av Sarpsbrua på fylkesvei 118 har pågått siden november 2017. Skjekkeland forteller at alt arbeid med ståldelen av brua er ferdig. Ved reparasjon og overflatebehandling av stålet viste det seg at kvaliteten på stålet var bedre enn forventet, samtidig ble det oppdaget dårlig betong i fortausvingene over midtspennet av brua. Av sikkerhetsmessige grunner valgte vi å prioritere reparasjon av stål og mindre betongskader i underkant av brudekket, og deretter utbedre fortauene.

- Jobben som skal gjøres i fellesferien består i å pigge vekk all gammel betong mellom kjørebane og brurekkverk, erstatte rusten armering med nytt, og så støpe nye fortau, opplyser byggelederen. Alt rehabiliteringsarbeidet skal etter planen være ferdig i løpet av sommeren 2018.

Kontaktperson: Steven Skjekkeland, byggeleder i Statens vegvesen. Tlf. 951 27 326.