>Rekordmange barn har fått hjelp fra barnevernet

Innhold

Enhetsleder i barnevernet, Britt Hege Engeset

Enhetsleder i barnevernet, Britt Hege Engeset.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Rekordmange barn har fått hjelp fra barnevernet

22.08.2017 av Maren Engebretsen

Det har vært en stor økning i antall saker og flere alvorlige saker til barnevernet det siste halve året. Det har ført til at flere har fått hjelp, men også store økonomiske overskridelser.

Dersom aktiviteten i barnevernet fortsetter på samme nivå som det har gjort hittil i år – vil det koste kommunen 12 millioner mer, enn det som er budsjettrammen. Budsjettrammen er 107 millioner.

- Det viktigste er at vi hjelper de barna som trenger det. Folk har blitt flinkere til å melde bekymring til barnevernet, og vi undersøker flere saker på bakgrunn av det. Alvorlighetsgraden i sakene også større, og vi henlegger færre saker, sier enhetsleder Britt Hege Engeset.

Engeset understreker at merutgiftene har vært tiltak til barna og ikke administrasjonskostnader.

- Det er vanskelig å forutse hva som vil skje av barnevernssaker. Derfor er det også vanskelig å budsjettere. Sluttsummen kan bli lavere, men den kan også bli høyere. Det kommer an på utviklingen, sier hun. Det er jo også slik at en god del barnevernssaker blir henlagt etter en tid med tiltak. Målet er jo at familier skal klare omsorgsoppgaven selv.

Les mer om barnevernet her.

Fristen for barnevernssaker på en undersøkelse er i utgangspunktet tre måneder, i noen tilfeller seks måneder. I noen saker har kommunen brutt behandlingsfristen på undersøkelsessakene.

Det første halve året har barnevernet fått inn 331 saker. I 70 prosent av sakene er undersøkelsene foretatt innenfor tidsfristen på tre måneder.

Når en undersøkelse er ferdig blir den enten konkludert med henleggelse eller med tiltak. Bare for få år siden hadde barnevernet langt dårligere resultater når det gjelder behandlingstid av undersøkelser.

- Dette har vi klart å snu og det har blitt bedre og bedre. Nå ser vi dessverre en forsiktig negativ utvikling, men dette handler om stor pågang av saker. Dessverre er det noen saker som har fått for lang behandlingstid, og det jobber vi med hver dag for å redusere. Vi jobber også hver dag med å drive et godt tiltaksarbeid og følge opp barna og familien.

Hun understreker at det er sterkt beklagelig at noen har måttet vente lenger enn de skulle på å få tiltak, men poengterer at man må fortsette å varsle barnevernet.

- Går man og er bekymret for et barn, vil jeg på det sterkeste anbefale å kontakte barnevernstjenesten for å få råd. Dette gjelder både familie, privatpersoner og offentlig ansatte. Alle offentlige instanser har meldeplikt. Er de bekymret for et barn, skal det sendes en bekymringsmelding. Det vet alle offentlige ansatte.

Hun forklarer også at de har en akuttvakt som er tilgjengelig etter arbeidstid, slik at de får hjulpet de barna som er i akutt behov for hjelp.

Barnevernet og andre i kommunen, som jobber med barn og unge, fokuserer på tidlig innsats i familiene.

- Vi samarbeider mer på tvers enn tidligere, for å komme tidlig inn i familiene og gi samordnede tjenester, men det er fortsatt mye som må gjøres på dette området.

Barnevernet fokuserer også på å jobbe med ressursene i familiene, så familieråd og nettverksjobbing rundt familiene er viktige grep.

- I enhver sak er det viktig med medvirkning. Og barna skal tas med i barnevernsaken. Det er barna som er hovedpersonene, understreker hun.

Tirsdag 29. august vil det bli presentert en halvårsrapport for politikerne i utvalg for velferd og folkehelse. Den legges også fram for politikerne i formannskapet samme uke.

Les saksdokumentene til formannskapet her