Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Sa ja til Sparta

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Sa ja til Sparta

06.06.2019 av Pål Nilsen

Formannskapet har vedtatt å gi Sparta Sport AS en nedbetalingsordning for skyldig husleie- og kampavgift på mellom 1,6 og 2 millioner kroner. Dette er i tråd med søknaden fra Sparta.

Det er på grunn av en presset økonomi at Sparta har søkt kommunen om en nedbetalingsordning. Kemneren har sett nærmere på Spartas regnskap og budsjett og konkludert med at det er stor sannsynlighet for at forutsetningen om fortsatt drift ikke er til stede ut i fra nåværende rammer og situasjon. Når kommunedirektøren likevel er positiv til søknaden, skyldes dette blant annet at Sparta med en slik nedbetalingsordning fortsatt vil bidra med store beløp til driften av Sparta Amfi og således bidra til at kommunens ishall holdes åpent for publikum. Kommunedirektøren viser også til at Sparta spiller en viktig rolle for Sarpsborg, både som ambassadør for byen og for gode publikumsopplevelser.

Det var et enstemmig formannskap som innvilget søknaden om nedbetalingsordning, som innebærer at gjelden på opp imot 2 millioner kroner skal betales i fem like store avdrag over fem år, med første forfall i august i år. I vedtaket ble det stilt flere vilkår som Sparta må oppfylle, blant annet at alle framtidige regninger må betales ved forfall og at de følger loven med tanke på forsvarlig egenkapital og likviditet. Dersom vilkårene i avtalen brytes eller avdrag misligholdes, vil kommunen innfordre etter gjeldende retningslinjer, hvor konsekvens kan være utkastelse eller konkursbegjæring.