>Saker til bystyret 15. november 2018

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Saker til bystyret 15. november 2018

15.11.2018

Vi har tekniske problemer med dokumentene til kveldens bystyremøte, og har derfor lagt alle saksdokumentene på denne siden.

Sak 73 Sarpsborg kommunes eierstrategi for Skjebergkilens Marina AS

Saksframlegg Sarpsborg kommunes eierstrategi for Skjebergkilens Marina AS

Årsregnskap med årsberetning for Skjebergkilens Marina AS

Sak 74 Sarpsborg kommunes eierstrategi for AS Høisand Bad

Saksframlegg Sarpsborg kommunes eierstrategi for AS Høisand Bad

Årsregnskap med årsberetning for AS Høisand Bad

Sak 75 Detaljreguleringsplan for Nordneset - Sluttbehandling

Saksframlegg Detaljreguleringsplan for Nordneset - Sluttbehandling

Vedlegg 1 Plankart, Nordneset

Vedlegg 2 Planbestemmelser, Nordneset

Vedlegg 3 Planbeskrivelse, Nordneset

Vedlegg 4, Sammendrag av innkomne innspill med forslagsstiller og rådmannens kommentar

Sak 76 Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - sluttbehandling

Saksframlegg Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - sluttbehandling

Vedlegg 1 Plankart,  Brunsbykollen

Vedlegg 2 Planbestemmelser,  Brunsbykollen

Vedlegg 3 Planbeskrivelse,  Brunsbykollen

Vedlegg 4, Sammendrag av innkomne innspill med forslagsstiller og rådmannens kommentar

Sak 77 Detaljreguleringsplan for Rådhusveien gnr1051 bnr 699 - sluttbehandling

Saksframlegg - detaljreguleringsplan for Rådhusveien - gnr 1051 bnr 699 - Sluttbehandling.pdf

Vedlegg 1 - Plankart, Rådhusveien gnr 1051 bnr 699.pdf

Vedlegg 2 - Bestemmelser, Rådhusveien 1051-699.pdf

Vedlegg 3 - Planbeskrivelse Rådhusveien 1051-699.pdf

Vedlegg 4 - Sammendrag innnspill med forslagsstiller og rådmannens kommentar.pdf

 

Sak 78 Detaljreguleringsplan for Østfoldkorn - utvidelse avd. Sandesund - sluttbehandling

Saksframlegg - detaljreguleringsplan for Østfoldkorn - utvidelse avd Sandesund - sluttbehandling.pdf

Planbeskrivelse, datert 04.07.2018, revidert 12.10.18.pdf

Plankart, datert 04.07.2018, revidert 12.10.18.pdf

Reguleringsbestemmelser datert 04.07.2018, revidert 12.10.18.pdf

Sammendrag av innkomne merknader med forslagsstillers og rådmannens kommentarer.pdf

Sak 79 Kommunedelplan for oppvekst 2018-2030

Saksframlegg kommunedelplan for oppvekst 2018-2030.pdf

Oppvekstplan Sarpsborg rådmannens forslag.pdf

Høringssvar Glomma barnehager.pdf

Høringssvar Hafslund ungdomsskole.pdf

Høringssvar Hafslundsøy og Varteig barnehager.pdf

Høringssvar Kurland barneskole.pdf

Høringssvar Lande barneskole FAU.pdf

Høringssvar Lande barneskole.pdf

Høringssvar Sandesundsveien barneskole.pdf

Høringssvar Ungdommens bystyre.pdf

Høringssvar Ungt entreprenøskap Østfold.pdf

Høringssvar Utdanningsforbundet Sarpsborg.pdf

Høringssvar Varteig barne- og ungdomsskole.pdf

Høringssvar Østfoldhelsa.pdf

Sammendrag av høringsinnspill kommunedelplan oppvekst og rådmannens vurdering.pdf

Sak 80 Strategi for utvikling av framtidige bolig- og næringsområder

Saksframlegg - strategi for utvikling av framtidige bolig- og næringsområder.pdf

Sak 81 Etablering av øvingslokaler for Sarpsborg brannvesen

Saksframlegg - etablering av øvingsområde for Sarpsborg brannvesen.pdf

Kostnadsoverslag 15.10.18.pdf

Sak 82 Revidert tiltaksutredning og handlingsplan - lokal luftkvalitet Fredrikstad og Sarpsborg

Saksframlegg - revidert tiltaksutredning og handlingsplan - lokal luftkvalitet Fredrikstad og Sarpsborg.pdf

Tiltaksutredning for Fredrikstad og Sarpsborg-final.pdf

Sak 83 Sykepenger til ordfører, varaordfører og frikjøpte folkevalgte - endring av regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune

Saksframlegg - sykepenger og regler om godtgjøring.pdf

Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg.pdf

Utkast til Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte.pdf

Sak 84 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag

Saksframlegg - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Fastsetting av valgdag.pdf

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkesting.pdf

Sak 85 Finans og gjeldsrapport 2. tertial 

Saksframlegg finans- og gjeldsrapport 2.tertial 2018.pdf

Vedlegg Finans- og gjeldsrapport 2 tertial 2018.pdf

Sak 86 Tilstandsrapport

Saksframlegg - tilstandsrapport 2 tertial 2018.pdf

Vedlegg 1 Rapport til bystyret på vedtak til oppfølging 2 tertial 2018.pdf

Vedlegg 2 Tilstandsrapport 2 tertial 2018.pdf