Start Kari chatbot Spør meg

>Samlet seg for å dele kompetanse

Innhold

Lasse Skjelbostad fra fylkeskommunen
Monica Auby (Deltagruppen, t.v) og kommunens praksisplass-koordinator, Jannicke Aasen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Samlet seg for å dele kompetanse

28.03.2018

Hvordan jobber kommunen med kompetanseutvikling og rekruttering, og hvordan kan det bli enda bedre? Det ønsket kommunen å sette fokus på med en samling like før påske.

Over 50 personer, med alt fra karriererådgivere på ungdomsskoler til representanter for Opplæringskontoret, Høgskolen i Østfold, nabokommuner og fylkeskommunen, samlet seg torsdag 22.mars i Tune administrasjonsbygg for å snakke om dette temaet.
– Strategisk kompetanseutvikling er både spennende og viktig - og noe vi alle kan bli bedre på. Derfor ønsket Sarpsborg kommune å invitere til samling, hvor målet var å skape et treffpunkt hvor vi kunne dele informasjon om våre viktigste satsningsområder og utfordringer, knyttet til dette med strategisk kompetanseutvikling og rekruttering, sier Maja Alimehaj i Enhet HR i Sarpsborg kommune.

Hun tok sammen med enhetsleder Julie E. Bäckstrøm initiativet til samlingen.
– Håpet er at dette kan være starten på flere samarbeid. Med samlingen ønsket vi å dele viktig informasjon om vårt arbeid og prioriteringer med ulike aktører og samarbeidspartnere, samtidig som vi ønsket innspill til hvordan og på hvilke områder vi kan jobbe sammen fremover, sier Bäckstrøm.

Muligheter og utfordringer

Informasjonen ble formidlet både i ord fra de to initiativtakerne, og via videofilmer hvor aktuelle temaer som for eksempel arbeidspraksis ble løftet frem. I tillegg til flere stands hvor ulike deltakere fikk presentere sine erfaringer.
– Og dette var absolutt nyttig informasjon, sier en godt fornøyd karriereveileder på Grålum ungdomsskole, Hege Hiltengreen.

– Jeg synes det er viktig å informere om både mulighetene og utfordringene i kommunen. Vi var jo noen her i salen som er karriereveiledere på ungdomsskolen, så vi starter jo et visst samarbeid med kommunen etter hvert vi også, når vi har utplasseringer til arbeidsuker og enkeltelever som trenger praksisplasser, alternative arenaer på skolen og lignende, sier hun.

Skape relasjoner

- Det handler om å skape relasjoner til de vi skal samhandle med, tenker jeg. Når vi møtes slik som i denne samlingen er det dessuten lettere å kunne presentere sine behov og utfordringer. Hva tenker vi som kommune, og hva tenker for eksempel de som jobber med jobbformidling og kompetanseutvikling, sier kommunens praksisplass-koordinator, Jannicke Aasen.

- For oss er det absolutt nyttig å kunne se hvilke forventninger og krav kommunen har til sine medarbeidere, for det er jo ting vi må overføre til de som kommer til oss. Det handler rett og slett om å ha bedre forståelse for hverandres hverdag, sier Monica Auby fra Deltagruppen.

Kompetanse

Lasse Skjelbostad fra fylkeskommunens opplæringsavdeling syntes det var fint å høre at kommunen oppfordrer til å dele informasjon om hvor det er behov for kompetanse, slik at det utdannes og veiledes rett.
- Jeg vil rose initiativet til denne samlingen. Deltakerlisten er god, og kanskje skulle den vært enda lenger. Enda flere innen utdanningsvalg og karriererådgivere, for å spre denne informasjonen om innen hvilke fag det faktisk er behov for folk nå og i tiden fremover. Jeg tenker at denne samlingen er et steg på veien, og at det kanskje bør spisses enda mer inn mot nettopp karriereveiledere og rådgivere. Både på ungdomsskolene, videregående og ellers i kommunen, sier han.

Nå starter arbeidet med å følge opp trådene fra samlingen og komme i gang med konkrete aktiviteter.