Start Kari chatbot Spør meg

>Sarpsborg er nominert til Innovasjonsprisen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sarpsborg er nominert til Innovasjonsprisen

18.04.2018 av Ole Christian Foss

Sarpsborg kommune er en av tre finalister i kampen om å vinne den nasjonale Innovasjonsprisen 2018.

Sarpsborg konkurrerer med Sola og Træna kommune om prisen, som deles ut av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Juryen avholdt det andre og avsluttende jurymøtet tirsdag 4. april. Da hadde juryen vurdert søknader fra 20 kommuner som hadde søkt om KMDs innovasjonspris 2018 med totalt 47 prosjekter.
– Aldri før har juryen mottatt så mange innovasjonsprosjekter. Juryen mener at årets søknader bærer preg av innovasjonsarbeid som er godt forankret i kommunen, og som vitner om helhetlig innovasjonsarbeid i mange sektorer. Mange kommuner er også flinke til å vise hva innovasjonsarbeidet har gitt av konkrete effekter hos kommunens innbyggere, sier Fredrik Danker Monsen ved Difi.

Streber etter å bli bedre

De tre nominerte kommunene blir nå med til Arendalskonferansen 6. -8. juni hvor vinneren av Innovasjonsprisen 2018 blir kåret.
– Sarpsborg kommune har tatt fremtidens utfordringer på alvor, og i flere år systematisk jobbet med å tenke nytt og innovativt. Målene er å oppnå økt tjenestekvalitet, effektiviseringsgevinster og bedre omdømme, sier innovasjonsrådgiver i Sarpsborg kommune, Frode Alne Bolin.

Han er stolt over en ny nominasjon.
– Det er klart det er stas å være finalist, og dette er en ny bekreftelse på at kommunen er god på innovasjon. Bare gjennom å bli nominert får kommunen også masse tid i rampelyset og mulighet til å skryte av arbeidet vi gjør. Samtidig er det viktig å understreke at vi ikke skal hvile på laurbærene. Sarpsborg kommune skal fortsette arbeidet, og hele tiden strebe etter å bli enda bedre, sier han.

Tre prosjekter

I år er Sarpsborg nominert for prosjektene;

Innbyggervurdering - Rating av kommunens tjenester, hvor innbyggerne kan rate Sarpsborg kommunes tjenester. Det skal være lett for innbyggerne å gi kommunen tilbakemeldinger. Foreløpig kan det settes karakter på følgende kommunale tjenester:
Renovasjonstjenesten, biblioteket, Gatedalen miljøanlegg, kulturskolen, servicetorget, Valaskjold sykehjem og Valaskjold bofelleskap.

Språkplanleggingsmøter - Et verktøy til barnehageansatte, for å kunne snakke presist om det enkelte barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø. Her er den ønskede langsiktige effekten bedre språkutvikling i Sarpsborgsamfunnet generelt.

Hjemveien - Boligsosiale tjenester på brukernes premisser. Dette handler om boligkontorets arbeid med bostedsløse, og tjenestedesign av helhetlige og koordinerte boligtjenester til Sarpsborg kommunes innbyggere. Hvordan boligsosialt arbeid kan organiseres og tilpasses brukerbehov, i nåtiden og for fremtiden.

– Stor honnør til alle gode ansatte og ledere i Sarpsborg kommune. I skarp konkurranse med både Stavanger, Bærum, Drammen, Halden og Trondheim, for å nevne noen, så er vi nominert til denne nasjonale prisen, skryter rådmann Unni Skaar.

Sarpsborg kommune var blant finalistene til prisen også i 2016. Den gang vant Bærum kommune.