>Sarpsborg får Norges første el-søppelbil

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sarpsborg får Norges første el-søppelbil

05.12.2016 av Henrik Diskerud Meyer

Sarpsborg kommune skal få en enda mer miljøvennlig håndtering av innbyggernes avfall. En ny avtale sikrer Sarpsborg Norges første elektriske søppelbiler. Samtidig tar kommunen viktige grep i arbeidet mot sosial dumping.

(Fotomontasje: Norsk Gjenvinning Renovasjon)

Mandag 5. desember ble en ny og viktig avtale for håndtering av avfall i Sarpsborg signert. Norsk Gjenvinning Renovasjon AS har vunnet konkurransen om å hente søppel fra Sarpsborgs innbyggere i fem år fra høsten 2017. Det er samme selskap som gjør denne jobben i dag, men med en ny avtale tas enda større hensyn til miljø, kvalitet på tjenesten og sikring mot sosial dumping.

Kontrakt

Elektrisitet og biogass

Dagens søppelbiler i Sarpsborg kjører alle på diesel. Med ny avtale sikres en langt mer bærekraftig transport.

- Høsten 2017 kommer Norges to første helelektriske søppelbiler til å kjøre i sentrumsgatene i Sarpsborg. Det vil gi mindre utslipp og mindre støy i Sarpsborg sentrum. I tillegg vil de seks andre bilene som skal hente avfall i Sarpsborg gå på biogass i stedet for diesel slik det er i dag. Dette viser nok en gang at Sarpsborg er en framtidsrettet kommune, sier enhetsleder Marianne Knudsen i Enhet kommunalteknikk, Sarpsborg kommune.

Mindre transport

I anbudskonkurransen som har vært gjennomført har Sarpsborg kommune valgt å vektlegge pris med bare 40 prosent, mens miljø og kvalitet har vært vektlagt hele 60 prosent. Slik har kommunen utfordret leverandørene til å finne mer miljøvennlige løsninger enn hva som er vanlig i norske kommuner i dag.

- Vi ønsket en best mulig total løsning både miljømessig og kostnadsmessig. Ved å utlyse en konkurranse hvor den som tømmer avfallsbeholderne også får ansvaret for den videre behandlingen av avfallet, så har vi sikret den beste løsningen totalt sett, sier teamleder avfall og renovasjon Svein-Erik Svendsen i Sarpsborg kommune.

Norsk Gjenvinning Renovasjon vil overta eierskapet til avfallet i det de henter dette, og selskapet vil i stor grad håndtere dette lokalt. Etter henting vil restavfallet blir levert til energigjenvinning på Borregaard, mens plastemballasje og papiravfall blir sortert ved Norsk gjenvinnings anlegg i Sarpsborg. Dette er en løsning som minimerer transport av avfallet.

Hindrer sosial dumping

I september 2015 gjorde bystyret i Sarpsborg et vedtak mot sosial dumping. Dette politiske vedtaket følges nå opp i praksis av kommunen. Gjennom den nye avtalen sikres blant annet yrkesskadeforsikring, tariffavtale, at egne ansatte brukes, dokumentasjon og krav om innsyn og at ILO-konvensjonen etterleves.

- Vi ønsket ikke at pris skulle gå på bekostning av arbeidsmiljøet til dem som utfører jobben. Derfor har vi ved inngåelse av denne kontrakten fulgt opp et politisk vedtak mot sosial dumping, sier Svein-Erik Svendsen.

Best på pris, kvalitet og miljø

Norsk Gjenvinning Renovasjon var en av fire som leverte tilbud til Sarpsborg kommune da oppdraget var ute på anbud.  Selv når andre hensyn enn pris har veid mest, har Sarpsborg kommune valgt en leverandør som også hadde best pris. 

- En grundig evaluering av tilbudene vi fikk inn viste at Norsk Gjenvinning Renovasjon AS hadde levert det beste tilbudet både med hensyn til pris, kvalitet og miljø, sier Svein-Erik Svendsen i Sarpsborg kommune.

- Vi gir ros til Sarpsborg kommune som valgte en bærekraftig løsning fremfor bare å vektlegge pris i tildelingskriteriene. Nå håper vi at flere kommuner følger etter og ser at det er mulig, sier administrerende direktør Jørgen Nikolai Pettersen i Norsk Gjenvinning Renovasjon AS.

Kontrakten har en verdi på 23,8 millioner kroner i året. Den nye kontrakten trer i kraft 1. september 2017.

Fakta om avfall i Sarpsborg

  • 15 000 beholdere for restavfall
  • 15 000 beholdere for papir
  • 13 000 tonn restavfall
  • 2 600 tonn papir
  • 190 tonn plastemballasje
  • 1 million tømminger pr år
  • Mindre enn 0,1 prosent klager

 

Kontaktinformasjon

Svein-Erik Svendsen, teamleder renovasjon og avfall, Sarpsborg kommune
Tlf. 982 43 686, epost: svein-erik.svendsen@sarpsborg.com