Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Sarpsborg scene blir dyrere enn beregnet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Sarpsborg scene blir dyrere enn beregnet

23.05.2019 av Maren Lunde

Det er større bygningstekniske utfordringer med Sarpsborg scene enn planlagt. Derfor vil det trengs mer omfattende arbeid, og dette gir høyere kostnader.

På torsdag ble formannskapet orientert om at ombyggingen vil bli mer omfattende og dermed dyrere enn først beregnet. Hittil har bystyret har bevilget 128,5 millioner kroner til ombyggingsprosjektet. Dette inkluderer orkestergrav og et nytt tilbygg for heis.

Etter at rivearbeidene nå er gjennomført, viser det seg at det må gjøres et mer omfattende arbeid med bygget enn tidligere forutsatt. Det har vist seg at bygget etter avdekking er i dårligere forfatning enn forventet. Det er anslått at dette krever en tilleggsbevilgning på om lag 20 millioner kroner.

- Å restaurere et bygg kan gi noen kostbare overraskelser, og vi jobber hele tide med å holde kostnadene nede. Likevel kan slike situasjoner oppstå, og nå ber vi om en tilleggsbevilgning for å komme i mål med ombyggingen på Sarpsborg scene sier Hasse Ekman, direktør teknisk.

Det må bygges to helt nye rømningsveier, sluser og andre branntekniske løsninger. Dette representerer den største delen av de økte kostnadene. I tillegg er det behov for å forsterke bærekonstruksjonen i taket over salen og mer omfattende ventilasjonsløsninger, samt en rekke mindre tiltak.

Mulige innsparinger

Etter at de økte kostnadene ble kjent, er det undersøkt hvilke muligheter det er for innsparinger i byggeprosjektet. Prosjektet er komplekst, og de forskjellige delene henger tett sammen. Dette betyr at det for eksempel er krevende å droppe orkestergrav uten at også andre deler av rehabiliteringen må justeres eller endres. Slike justeringer kan føre til økte kostnader i andre deler av prosjektet. Dersom det for eksempel ikke anlegges orkestergrav vil det også medføre at tilskudd på 12 mill. kr fra fylkeskommunen faller bort.

- Det vil bli arbeidet videre med kostnadsreduserende tiltak, jeg kan dessverre ikke regne med at kostnadene vil bli vesentlig lavere enn det som nå ser ut til å bli nødvendig, sier Ekman.

Bystyret vil behandle saken om tilleggsbevilgning i juni.

Åpning i april

På grunn av at arbeidene er mer omfattende enn først beregnet, vil det medføre at åpningen blir i april. Tidlgiere var det vel meldt at byggeprosjektet skulle være avsluttet i mars.