>Sarpsborg vil ta del i Nasjonaljubileet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sarpsborg vil ta del i Nasjonaljubileet

02.03.2018

I 2030 er det 1000 år siden slaget på Stiklestad. Sarpsorg har med sin historie en viktig rolle i jubileet.

Over flere år har Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) arbeidet med markeringen av at det i 2030 er tusen år siden slaget på Stiklestad. Hendelsen fikk så dyptgående konsekvenser politisk, religiøst, rettsmessig og kulturelt at den beskrives som et nasjonalt vendepunkt.

Prosjektet til SNK har fått navnet «Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år» og det planlegges et tiårig jubileumsløp fra 2020. Hvert år tar utgangspunkt i faktiske hendelser fra olavshistorien. Sarpsborg er hovedregion i 2022 med tema arv og slektskaper.

Pilotår i 2019?

Sarpsborg vil ta ansvar for pilotåret gjennom Olavsdagene 2019. Bystyret har bevilget 3 millioner til arrangementet.

I 2019 er det 1 000 år siden Olav den Hellige giftet seg med Astrid, datteren til den svenske kongen Olof Skötkonung. Samtidig fikk Sverige og Norge et bedre forhold, etter at det hadde vært dårlige forbindelser etter at svenskekongen hadde vært med på å drepe den norske kongen Olav Tryggvason i slaget ved Svolder i år 1000. Med dette som bakteppe har Sarpsborg også blitt tildelt et pilotår for Nasjonaljubileet i 2019, med temaet Allianser.

Sarpsborg planlegger tre hovedarrangementer i pilotåret:

  • Vår 2019 «Allianser i dag»: Internasjonal konferanse med fokus på allianser i et samtidsperspektiv
  • Sommeren 2019 «Allianser før»: Olavsdagenes hovedarrangementer med fokus på allianser i et historisk perspektiv
  • Høst 2019 «Allianser for fremtiden»: Nordisk kulturmøte med fokus på allianser som skapes for fremtiden

Så; hvorfor gjør vi dette?

Fordi vi kan! Sarpsborg har en unik historie, og en spesiell tilknytning til Olav den Hellige. Historien er viktig for Sarpsborg sin identitet. Den er et samlende og stolt symbol. Identiteten forsterkes av at bruken av historien om Hellig Olav, sagaen om ham og pilegrimstradisjonen stadig har stor interesse.

Gjort det før! Sarpsborg bruker sin kompetanse og erfaring fra jubileumsarbeidet i 2016. Både private, frivillige og kommunen har betydelige ressurser å trekke på, og som vi bør videreutvikle i framtida.

Strategier for Olavsdagene

Sarpsborg kommune jobber med strategier for Olavsdagene for perioden 2018-2030. Dette omfatter også Olsok-feiringen og pilegrimsleden. Strategiene har som formål å dra opp flere visjoner om hvordan Olavsdagene kan utvikle seg fremover og hvordan det kan bidra til vekst og utvikling innen kultur, reiseliv, folkehelse og næring.