>Sarpsborg viser vei

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sarpsborg viser vei

09.05.2017 av Maren Lunde

Teres Lindberg er medlem av den svenske Riksdagen. På mandag kom hun til Sarpsborg for å lære mer om velferdsteknologi.

Ny teknologi kan gi bedre helsetjenester. I Sarpsborg har vi arbeidet med velferdsteknologi siden 2009. Den siste tiden har mange av brukerne tatt i bruk nye "dingser" og opplevd at teknologi kan gi mer trygghet og frihet.

Ville lære av Sarpsborg

Riksdagsmedlem Teres Lindberg hadde med seg Lars Lundberg fra den svenske arbeidsgiverorganisasjonen Almega. De var opptatt av å få vite mer om hvordan Sarpsborg har lykkes med å innføre velferdsteknologi, om hvordan samarbeidet med leverandørene har vært, og hvordan det nye utstyret faktisk fungerer. 

Lindberg pekte på at tekniske virkemidler bidrar til å sette individet i fokus for en trygg og god omsorg med tilfredse brukere. -At det dessuten blir mer kostnadseffektivt gjør Sarpsborgs arbeid til en virkelig vinn-vinn for innbyggere og skattebetalere med en friskere og tryggere befolkning til en lavere kostnad, sier hun. -Det er mye å lære av Sarpsborg!

Sarpsborg har kommet relativt langt i arbeidet med velferdsteknologi, og kan være en rollemodell for andre kommuner også på svensk side av grensen.  - Det er imponerende hvordan Sarpsborg kommune har sett og utnyttet mulighetene med velferdsteknologi, sa Lars Lundberg. Han la vekt på at arbeidet er rettet mot en rekke ulike brukergrupper, og at den store bredden i arbeidet gjør Sarpsborg interessant for andre kommuner. 

Samarbeider tett

-Jeg mener at vi har sett store ringvirkninger av at vi fikk en veldig god dialog med leverandørene våre i en tidlig fase, forteller Nils Nybøle. Sammen med E-helsegruppa har han ansvaret for innføring og utvikling av velerdsteknologi i Sarpsborg kommune. -I samarbeid med leverandørene har vi lykkes med å finne løsninger som dekker reelle behov, forteller han.

I disse dager innfaser Sarpsborg kommune nye og mer moderne, digitale trygghetsalarmer. Digitale trygghetsalarmer kan også kan kobles til annen teknologi slik at brukeren kan få flere tjenester tilpasset sitt behov. For eksmpel kan trygghetsalarmen registrerer fall, eller at brukeren forlater leiligheten sin.

Her kan du lese mer og se film om Mona, som gir nye brukere opplæring i trygghetsalarmen.

Digitale helsemålinger

Gjennom Mestry-prosjektet kan kronisk syke selv måle puls, blodtrykk eller blodsukker i stedet for å måtte få målingene gjort av hjemmetjenesten eller hos legen. Mange brukere opplever at det gir mer trygghet for at helsa er "under kontroll" og frihet siden de ikke er avhengig av avtaler for å få gjort målinger.

Åge Gustavsen fortalte de svenske gjestene at nå kan han reise på ferie med kona til utlandet, for med avstandsmåling så har han trygghet for at noen følger med på at ikke målingene er unormale. 

Har du en kronisk sykdom og vil teste helseoppfølging i hjemmet? I denne filmen kan du se hvordan digitale helsemålinger har gitt Odd en bedre hverdag. 

Her kan du lese mer om Mestry-prosjektet.