Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Vil ha innspill til reguleringsplan for ny St. Olav videregående skole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vil ha innspill til reguleringsplan for ny St. Olav videregående skole

13.01.2020

Tonje Lervik fra planavdelingen i Sarpsborg kommune vil tre dager i januar være på Sarpsborgkontoret ved Torget 5 for å få innspill og for å svare på spørsmål fra innbyggerne.

Fristen for merknader er 30. januar.

Tonje Lervik fra planavdelingen er å treffe på Sarpsborgkontoret disse tidene:

  • Fredag 17.01 kl. 12-16
  • Mandag 20.01 kl. 08-12
  • Fredag 24.01 kl. 12-16

Målet med planen er å legge til rette for utvikling av ny videregående skole med tilhørende infrastruktur og utearealer, gjennom bygging og utvidelse fordelt over flere byggetrinn.

Planområdet foreslås regulert til offentlig eller privat tjenesteyting, kjørevei, fortau, gatetun, annen veigrunn – grøntareal og parkeringsplasser.

Les mer om planen som ligger ute til offentlig ettersyn her.