Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Sentrumplanen inn for landing

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sentrumplanen inn for landing

30.01.2019 av Maren Lunde

Sentrumsplanen var ute på høring i 2018. Nå er planen snart klar for endelig behandling.

Kommunen har gjennomgått og vurdert alle høringsinnspillene. Noen offentlige myndigheter har kommet med innspill i form av såkalte innsigelser, hvor kommunen og den aktuelle myndigheten må komme fram til en løsning i fellesskap. I kommunedirektørens (tidligere rådmannen) forslag til ny sentrumsplan er det enighet om hvordan disse innsigelsene skal løses.

Før planen kan vedtas, så må noen av endringene som er gjort etter høringen ut på ny høring. Dette gjelder større endringer som ikke var en del av den første høringen. Dette behandles først i formannskapet sitt møte den 14. februar. Det er bare de nye endringene som skal ut på høring, ikke hele planen. Frist for høringen er satt til den 8. april.

Etter at høringen er avsluttet vil de siste endringene i planen bli foretatt, og det endelige forslaget bli bearbeidet og lagt fram til politisk behandling. Framdriftsplanen legger opp til at forslag til ny sentrumsplan kan foreligge i slutten av mai, og at den kommer til endelig behandling i bystyret sitt møte den 20. juni.

Her finner du mer informasjon om sentrumsplanen.

Kontaktperson: Emilie Cosson-Eide via servicetorget 69 10 80 00