>Skal dele ut penger til prosjekter i Østre bydel

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skal dele ut penger til prosjekter i Østre bydel

Publisert: 21.03.2023 – Oppdatert: 24.03.2023 av: Ole Christian Foss

Har du ønske om å gjøre noe som skaper aktivitet og utvikling i Østre bydel? For eksempel kulturarrangement eller «etter skoletid»-aktiviteter? Nå skal vi dele ut penger til slike prosjekter!

Totalt 300.000 kroner ligger i potten når Sarpsborg kommune lanserer nærmiljøtilskudd for Østre bydel. Søknader behandles fortløpende, og hver søker kan få opptil 30.000 kroner til sitt prosjekt.

- Både Stavanger og Drammen har hatt stor suksess med å dele ut penger til små og store tiltak i bydeler med områdesatsing. Vi lærer av disse områdesatsingene som skjer andre steder i Norge, og tar det i bruk her i vår egen områdesatsing med Østre bydel, sier Guro Elise Berg, som er programleder for den lokale satsingen.
- Vi håper dette kan bidra til økt aktivitet i Østre bydel, og styrke engasjementet og tilhørigheten til bydelen, fortsetter hun.

"Alle" kan søke!

Midlene som skal deles ut kan brukes til store og små tiltak som fremmer bedre levekår, skaper aktivitet og utvikling i nærmiljøet og som gir midlertidige eller varige endringer i bydelen. Det kan søkes om inntil 30.000 kroner, og det er løpende søknadsfrist.
- Dette er en ukomplisert lavterskelordning, hvor det ikke stilles krav til å være organisert gjennom Brønnøysundregisteret. Her kan enkeltpersoner, lag, foreninger, grupper eller organisasjoner som har tilhørighet i Østre bydel, eller som bare ønsker å skape aktivitet i bydelen, søke om tilskudd, forklarer rådgiver ved kulturkontoret, Silje Louise Waters. Hun har ansvar for kommunens tilskuddsordninger.

Eksempler på aktiviteter det kan være ønske om å få til i bydelen er alt fra kulturarrangementer til gatefester, møter, foredrag, eller «etter skoletid»-aktiviteter.

Waters og Berg understreker at selv om det er lett å søke, så er det et viktig krav som må oppfylles – nemlig at arrangementet er åpent for alle, og at det foregår i Østre bydel.

Klikk her for søknadsskjema for nærmiljøtilskudd

Søknadsskjema for nærmiljøtilskudd Østre bydel.docx

Søknadsskjema for nærmiljøtilskudd Østre bydel (PDF).pdf

Klikk her for retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av nærmiljøtilskudd for Østre bydel.docx

Retningslinjer for tildeling av nærmiljøtilskudd for Østre bydel (PDF).pdf

Rapport

Søknadsskjemaet inneholder ulike punkter som søker må fylle ut.
Tiltaket må finne sted i løpet av ett år fra datoen man søker, og når tiltaket er gjennomført skal det sendes inn en enkel rapport.
- Nå håper vi bare å få brukt opp alle pengene i løpet av året, til gode tiltak i Østre bydel som bidrar til økt deltakelse og utviklingen av gode nærmiljøer, sier Guro Elise Berg og Silje Louise Waters.
- Vi opplever stort engasjement blant innbyggere som har lyst til å bidra til en bedre by, så dette blir nok ikke noe problem, avslutter de to.