Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Drøftet bompengeordningen i formannskapet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Drøftet bompengeordningen i formannskapet

18.09.2018

I 2013 vedtok bystyret innføring av bompenger i Sarpsborg. Siden den gang har prosjektene i Bypakke Nedre Glomma blitt dyrere, og prosjektporteføljen er noe endret. Formannskapet derfor behandlet bompengeordningen i sitt møte torsdag 27. september.

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen om utbygging av transportsystemet i Sarpsborg og Fredrikstad. 

Utbyggingen innebærer et bedre kollektivtilbud, kollektivfelt, flere sykkelfelt og gang- og sykkelveier og utbedringer av veinettet. Målet er at personbiltrafikken skal reduseres slik at vi kan reise mer effektivt og miljøvennlig. Samlet koster tiltakene over 12 milliarder kroner. Dette skal betales med en stor andel bompenger, men også med bidrag fra staten, samt fra kommunene og fylkeskommunen. 

Formannskapet, så bystyret

Hovedtrekkene i bompengeordningen som ble vedtatt i 2013 ligger fortsatt fast. I saken til formannskapet er det likevel mange spørsmål som skal besvares. Hvilke prosjekter som skal være en del av bypakka, når bompengeinnkrevingen skal starte, hvor bomstasjonene skal plasseres, hvor lenge innkrevingen skal foregå og hvilke takster det skal være i bomringen, er noen av disse. Formannskapet behandlet saken torsdag 27. september. Den skal også behandles i bystyremøtet 11. oktober.

Vil forhandle om byvekstavtale

Regjeringen legger opp til å videreføre bypakkeavtalene med de ni største byområdene som byvekstavtaler. For å kunne starte nye forhandlinger med staten om en såkalt byvekstavtale, må bystyret fornye vedtaket om bompengeinnkreving. Behandlingen i formannskapet legges til grunn for bystyresaken.

Byutredningen er grunnlaget for byvekstforhandlingene. Nullvekst i personbiltrafikken vil fortsatt være et premiss for en byvekstavtale. Her kan du lese mer om byutredningen.

Disse prosjektene inngår i bypakka

  • Fylkesvei 109 Råbekken – Rolvsøysund
  • Fylkesvei 109 Rolvsøysund – Nye Tindlundvei
  • Fylkesvei 109 Nye Tindlundvei – Torsbekkdalen
  • Riksvei 111 Hafslund – Donderen
  • Fylkesvei 118 Ny bru over Glomma i Sarpsborg
  • Ny bru over Glomma i Fredrikstad
  • Riksvei 110 Simo – St Croix

Her kommer bomstasjonene

De røde prikkene er stasjonene som åpner når rv. 110 Simo - Ørebekk er ferdig sommeren 2019. De blå prikkene er bommene som åpner i 2022.

Her finner du alle saksdokumentene.