>Skal mekle om arealplanen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skal mekle om arealplanen

Publisert: 11.05.2022 – Oppdatert: 21.12.2022

Vi reviderer arealplanen og kystsoneplanen. Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, Mattilsynet og Bane NOR har fremmet innsigelse på til sammen 19 punkter til de to planene. 10 av innsigelsene er ikke løst. Den 15. juni skal kommunen møte hos Statsforvalteren for å finne en løsning på disse.

En innsiglese er en stoppordre fra en offentlig myndighet som må løses før arbeidet med planen kan fortsette. Når ikke innsigelsesmyndigheten og kommunen klarer å komme fram til en løsning på egenhånd, er det statsforvalteren som har ansvar for å mekle i saken.

- Jeg er glad for at vi kommer et skritt videre med den nye arealplanen. Det er et omfattende og viktig arbeid for Sarpsborg, som skal legge rammene for utviklingen av kommunen vår i lang tid framover, sier Sigmund Vister, direktør samfunn.

Det er statsforvalteren i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, som leder forhandlingen. Følgende innsigelser skal avklares gjennom mekling:

  • Nytt næringsområde N-10 i Kalnesskogen, fra Statsforvalteren og Viken fylkeskommune
  • Batterifabrikk på Hasle, fra Statsforvalteren
  • Arealformål og bestemmelser til framtidig utbyggingsområde O-8 ved Kalnes sykehus, fra Viken fylkeskommune
  • Bestemmelser som åpner for næringsvirksomhet som ikke er landbruk i LNF-områder, fra Statsforvalteren
  • Nytt boligområde B-3.2 Guslundåsen, Stasjonsbyen, fra Statsforvalteren og Viken fylkeskommune
  • Nytt boligområde B-7.2 Delås søndre/Navestad, fra Statsforvalteren og Viken fylkeskommune
  • Nytt boligområde BA-4.2 Nedre Langgate, fra Viken fylkeskommune
  • Nytt boligområde BA-10.11 Arvelia, Opstad, fra Viken fylkeskommune
  • Drikkevann, fra Mattilsynet

Når det gjelder område BA-19.2 Kolstad så skal det utarbeides konsekvensutredning og forslag om endringer der formålet endres til offentlig eller privat tjenesteyting.

Les mer om arealplan og kystsoneplanen her.

Det er ordfører Sindre Martinsen-Evje som leder forhandlingene på vegne av Sarpsborg kommune. Blir alle innsigelsene løst, vil planene komme til politisk behandling i bystyret. Dersom forhandlingene ikke fører fram, må bystyret ta stilling til om de ønsker å etterkomme innsigelsene, eller om uløste innsigelser sendes til Kommunal- og distriktsdepartementet for avgjørelse.