Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Skal minske ensomheten og øke livskvaliteten blant eldre

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skal minske ensomheten og øke livskvaliteten blant eldre

15.03.2021

Jeanett Hansen og Ingvild Dalager Hammerstad jobber nå for å forebygge ensomhet blant eldre, øke livskvaliteten og legge til rette for meningsfulle hverdager.

De skal blant annet se på muligheter for enda mer samarbeid mellom frivilligheten og kommunale tjenester.

De har nå fått prosjektstillinger der Jeanett Hansen skal jobbe ut mot hjemmeboere og Ingvild Dalager Hammerstad skal jobbe ut mot heldøgnsomsorgen. Prosjektstillingene er finansiert med tilskuddsmidler fra Statsforvalteren.

Kartlegger tilbudene

De har nettopp startet i stillingene og jobber nå med å kartlegge aktivitetstilbud som gjøres for å øke livskvaliteten og for å minske ensomheten blant eldre.

- Veldig mye bra gjøres allerede, og nå skal vi se om vi kan gjøre enda mer, sier Jeanett Hansen.
Hun har tidligere jobbet med hverdagsrehabilitering i Fredrikstad og vet hvor viktig det er det er å holde eldre i aktivitet for å øke livskvaliteten.

En del av prosjektet blir å innføre appen Nyby i kommunale helse og omsorgstjenester i større grad enn den er i dag Det er app som Sarpsborg kommune bruker for å koble frivilligheten og de som trenger hjelp eller ønsker sosialt samvær. Det kan være noen trenger at noen følger en til legen, det kan være at noen trenger en turvenn eller hjelp i hagen. Les mer om NYBY her.

I tillegg til dette vil Jeanett Hansen også jobbe ut mot brukere av dagsentrene for å se om kommunen kan gjøre enda mer for at de skal få en bedre hverdag.

Vil ha flere aktiviteter inn i sykehjem og bofellesskap

Ingvild Dalager Hammerstad har en bachelor i folkehelsearbeid og vil ta med seg mye av dette inn i arbeidet.

- Det er mange aktiviteter i sykehjemmene og bofellesskap, men vi skal se om vi kan få på plass enda flere faste aktiviteter. I dag er det mange av de samme som deltar hver gang, vi må prøve å få med oss også de som ikke har kommet til nå, sier hun.