Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Skal vedta plan for vei og bane

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skal vedta plan for vei og bane

14.09.2020

Kommunedelplanen for ny Sarpsbru og dobbeltspor på strekningen Borg bryggerier - Klavestad har vært på høring. Kommunedirektøren legger nå fram sin anbefaling av trasevsalg. Bystyret skal behandle planen i november.

Kommunedelplanen skal avklare hvor både veien og jernbanen skal gå fra Borg bryggerier til Klavestad. Når kommunedelplanen dette er vedtatt, kan planleggingen av ny Sarpsbru fortsette. Den eksisterende Sarpebrua har kort levetid.

Anbefalt løsning

Kommunedirektøren anbefaler at kommunedelplan med alternativ Midt 7 vedtas. Dette alternativet vil være minst tidkrevende å realisere, og det er det alternativet som også Bane NOR og Viken fylkeskommune støtter.

Midt-7 er det mest samfunnsøkonomiske alternativet, har lavest investeringskostnad og er vurdert som det beste alternativet for ikke-prissatte konsekvenser (sammen med alternativ Midt-10). Ikke-prissatte konsekvenser er landskapsbilde, kulturmiljø, naturmangfold, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv. 

Bystyret vedtok å legge kommunedelplanen for delstrekningen Borg bryggerier – Klavestad ut på høring i november 2019, med tre ulike planforslag; Midt 7, Midt 10 og NFO 9. 

Uttalelser og innsigelser

Det kom i alt 26 uttalelser til planforslagene. Bane NOR hadde en innsigelse, og Viken fylkeskommune hadde fire innsigelser. Etter høringen har Sarpsborg kommune hatt dialog med Bane NOR og fylkeskommunen.

Bane NOR har innsigelse til alternativ NFO-9, og har signalisert at de ikke ser noen løsning på innsigelsen i en eventuell mekling hos Fylkesmannen. Viken fylkeskommune har innsigelse til alternativ MIDT-10 og NFO-9. Fylkeskommunen har varslet at disse innsigelsene ikek vil frafalles.

Viken fylkeskommune anbefaler alternativ MIDT-7, men har likevel fremmet innsigelse til alternativet inntil Riksantikvaren har fattet vedtak om avfredning og flytting av banevokterboligen. Banevokterboligen er nå tatt ut av kommunedelplanen, og fylkeskommunen har dermed ikke lenger innsigelse til alternativ MIDT-7.

Viken fylkeskommune har også frafalt sin innsigelse til manglende hensynssoner og arealformål til kommunedelplanen. Denne innsigelsen gjaldt alle alternativene, men er frafalt etter at plankartet er revidert.

Saken skal først behandles i Bypakke Nedre Glomma