Start Kari chatbot Spør meg

>Skal vurdere nytt veialternativ over Glomma

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skal vurdere nytt veialternativ over Glomma

11.04.2018

Bane NOR er i gang med å konsekvensutrede to ulike alternativer for vei og bane over Sarpsfossen. Nå har enda et nytt veialternativ blitt aktuelt.

Bystyret har bestemt hvilke traseløsninger som skal utredes videre for alle delområdene på hele strekningen gjennom Sarpsborg fram til Klavestad. For strekningen over fossen ble det bestemt å utrede to alternativer (Jernbane Nord for Olavsvollen og vegalternativ 9 – Nord/9 og Jernbane Midt og vegalternativ 7 – Midt/7).

Nytt veialternativ

I ettertid viser det seg at det ytterligere ett veialternativ som er aktuelt. Dette vegalternativet kan bygges uavhengig av ny jernbane på østsiden av Glomma, noe de to andre vegalternativene ikke kan uten midlertididige løsninger.

Veien vil krysse under eksisterende jernbane vest for Tarris. Vegalternativ 10 vil ligge lavere enn jernbanebrua over Glomma. I området ved Hafslund ligger vegalternativ 10 på nordsiden av ny jernbane. Dersom vegalternativ 10 kombineres med ny rv 111 øst for Hafslund hovedgård (ved Gatedalen/Smelteverket) kan eksisterende fv 118/rv 111 nord for hovedgården fjernes.

Sykkelveien over Glomma er den samme som tidligere, via dagens Sarpsbru.

Her kan du lese tilleggsutredningen om veialternativ 10.

Formannskapet ble orientert om veialternativ 10 i mars. Her finner du presentasjonen fra Bane NOR.

Ekstraordinært formannskap

Formannskapet skal ta stilling til om veialternativ 10 er et aktuelt alternativ, og om det skal utredes videre. Det er kalt inn til et ekstraordinært møte torsdag 12. april. Endelig vedtak skal fattes i bystyremøtet samme dag.

Formannskapet og bystyret skal også ta stilling til hvilket jernbanealternativ som den nye veiløsningen skal kombineres med i utredningen.Begge alternativene (Nord og Midt) er aktuelle. Rådmannen anbefaler å utrede veialternativ 10 og jernbanealternativ Midt utfra et kostnadsperspektiv.

Her kan du lese saksdokumentet.