>Skiller vann og kloakk på Lande

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skiller vann og kloakk på Lande

23.03.2017

Nå starter et stort graveprosjekt på Lande. Det skal blant annet skille regnvann og kloakk, og gi bedre tilgang på vann til slukking ved branner.

Frem til mai 2018 vil du se gravemaskiner i arbeid på strekningen Hunnskinnveien ved bilforretningen Stamsaas, over Tunejordet, gjennom Lunds vei, under Tuneveien og til krysset Lunds vei-Tunevannveien.

I dag går en del rent regnvann inn i samme rør som kloakk og renses i Alvim renseanlegg. Ettersom det er unødvendig å rense rent regnvann skal dette helt naturlig ut på tomtene og rørene forbeholdes kloakk. Det er én av hovedgrunnene til gravearbeidene.

Når arbeidene er ferdig vil området ha bedre tilgang på vann til slukking ved branner. I tillegg vil nye, gode rør bidra til færre vannlekkasjer.

Cowi har utført detaljprosjekteringen på oppdrag fra kommunen. Råde graveservice utfører arbeidet.

Første gravestrekning er i Albert Moeskausvei ved Sørlietorget til krysset Lunds vei-Tunevannveien. Det skal være ferdig til januar 2018. Deretter til Hunnskinnveien og Brevikveien til mai 2018.

Ved alle anleggsområder blir det litt dårligere fremkommelighet enn vanlig i perioder. Veiene stenges ikke. Entreprenøren oppfordrer alle til å vise hensyn, og at det bare er å stille spørsmål underveis til mannskapene som jobber i området.