Start Kari chatbot Spør meg

>Skjøv rør under Tuneveien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skjøv rør under Tuneveien

25.04.2018

I stedet for å stenge veien på grunn av graving, er nytt rør til vann og avløp skjøvet under Tuneveien.

Metoden som er benyttet heter rørpressing på fagspråket. På denne måten presses rørene inn samtidig som massene innvendig skrus ut. Entreprenøren begynte mandag denne uken og var mer eller mindre ferdig allerede onsdag formiddag.

Med andre ord et raskt og effektivt arbeid uten at innbyggerne har måttet forholde seg til omkjøringer og køer.

God løsning

Rørpressing er blitt en stadig mer etterspurt metode som alternativ til gravemaskin. Vel å merke der det er praktisk mulig og har stor nytte, som for eksempel i dette tilfellet hvor omgivelsene for øvrig slipper å forholde seg til stengt vei og omkjøring.

Rørene ble nå skjøvet fra Tunejordet, under Tuneveien og i retning Tunevannet.

Råde graveservice er hovedentreprenør for anleggsarbeidene. Olimb er entreprenør for rørpressingen under Tuneveien.

Skiller regnvann og kloakk

Arbeidet ved Tuneveien er en del av et stort graveprosjekt på Lande. Det skal blant annet skille regnvann og kloakk, og gi bedre tilgang på vann til slukking ved branner. I dag går en del rent regnvann inn i samme rør som kloakk og renses i Alvim renseanlegg. Ettersom det er unødvendig å rense rent regnvann skal dette helt naturlig ut på tomtene og rørene forbeholdes kloakk.

Siden våren 2017 har anleggsarbeidene pågått på strekningen Hunnskinnveien ved bilforretningen Stamsaas, over Tunejordet, gjennom Lunds vei under Tuneveien og til krysset Lunds vei-Tunevannveien.