Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Skogbrannfare i Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skogbrannfare i Sarpsborg

01.09.2021

Sommeren er på hell, men det er fortsatt veldig tørt og vi har en sterk oppfordring til våre innbyggere: Vær forsiktig med bål og grill! Konsekvensene kan bli store. Også for beredskapen.

Vi jobber hardt for å opprettholde beredskapen til enhver tid. Skogbranner er intenst arbeid som krever mye folk og tar lang tid. Det vil kunne være en belastning i forhold til å kunne opprettholde ordinær beredskap.

Vi får likevel tilbakemeldinger om at det er en utfordring for noen. Vår bønn til innbyggerne er derfor klar: Bruk hodet og les våre råd før du lager bål. Er du i tvil, la det heller være – det blir vi takknemlige for. Matpakke og drikke på termos er heller ingen dårlig idé.

I forebyggendeforskriften §3 om generelle krav til aktsomhet står det:

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild når

  • kommunen har gitt tillatelse eller
  • kommunestyret selv gjennom lokal forskrift har tillatt dette fordi lokale forhold tilsier det eller
  • det er åpenbart at brann ikke kan oppstå.

Bruk gjerne kommunens fastmonterte griller i stedet for engangsgriller. Husk at aktsomheten gjelder døgnet rundt og året rundt, enten det er bålforbud eller ikke. Det er alltid du som er ansvarlig dersom du tenner bål. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

På vegne av Sarpsborg brann- og feievesen, ønsker vi innbyggerne våre en riktig god og brannsikker sen sommer. Vi stoler på at dere gjør gode valg!

Sammen skaper vi trygghet!