Start Kari chatbot Spør meg

>Skorsteinene skal feies etter behov

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skorsteinene skal feies etter behov

24.04.2018

Du har kanskje vært vant til at feieren kommer på besøk hvert år? Nå er reglene endret slik at kommunen skal sørge for at skorsteiner som er i bruk i byggverk, blir feiet etter behov.

Kommunen skal også sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Mer informasjon om dette finner du i forskrift om brannforebygging § 17.

Med byggverk menes i hovedsak boliger og fritidsboliger, men omfatter også andre bygg som for eksempel verksted, drivhus, lager, industribygg, med mer, som har fyringsanlegg. Med fyringsanlegg menes alle de komponentene, som inngår i et komplett system for oppvarming som for eksempel ovn, røykrør og skorstein.

Feiebehov fastsettes etter risikovurdering

Vi skal i fremtiden gjennomføre feiing basert på risikoen som er knyttet til hver enkelt skorstein og ildsted. For å finne ut av dette gjennomfører vi risikovurdering av alle byggverk som har skorstein eller fyringsanlegg. Vi skal vurdere sannsynligheten for brann og konsekvenser av en brann. Resultatet av denne risikovurderingen avgjør hvor ofte du vil få besøk av feieren for tilsyn og feiing framover.

Her er noen av punktene vi gjennomgår i en risikovurdering:

  • Mengde sot
  • Type ildsted
  • Type brensel
  • Trekk og fyringsmønster
  • Spredningsfare
  • Antall beboere

Som du forstår er det mange vurderinger som gjøres i forbindelse med kartleggingen/ risikovurderingen. Etter besøket får du beskjed om når neste feiing og tilsyn vil bli utført.

Blir det billigere?

Gebyrinntektene for feiing og tilsyn med fyringsanlegg følger selvkostprinsippet. Det betyr at kommunens reelle utgifter i forbindelse med feiing og tilsyn dekkes inn av det gebyret du betaler. I dag er det slik at de totale utgiftene fordeles jevnt på alle innbyggere som har fyringsanlegg. Når alle fyringsanlegg i Sarpsborg kommune er kartlagt vil vi se på hvordan tilsyn-/fyringsgebyret og fordelingen av kostnadene skal bli i fremtiden.

Har du spørsmål?

Kontakt Team brannforebyggende og feiing: rådgiver Jan Olav Olsen, tlf. 915 19 459, jan-olav.olsen@sarpsborg.com