Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Slik har vi det i Sarpsborg

Innhold

Illustrasjon. FNs bærekraftsmål rundt skulpturen Genisis.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Slik har vi det i Sarpsborg

28.08.2020

Lurer du på hvordan det egentlig står til i kommunen vår? Hvilke muligheter og utfordringer forventer vi i framtida?

Sarpsborg kommune har laget en ny beskrivelse av hvordan vi har det. Dokumentet skal brukes som faktagrunnlag når vi bestemmer hvilke planer vi trenger i kommunen de neste årene.

Notatet skal brukes som et grunnlag for å reflektere over hva som er viktige utviklingstrekk for Sarpsborg, hvilke utfordringer og muligheter som følger av det, og hvordan Sarpsborg som kommune og lokalsamfunn kan påvirke utviklingen videre.

Les om hvordan vi har det i Sarpsborg her -PDF

Beskriver situasjonen

Dokumentet tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og beskriver hvordan dette ligger an i Sarpsborg. Hvor mange eldre er det nå, hvor mange eldre er det om ti år, inntektsnivå, hvordan er utdanningsnivået, klimaendringer, hvor mange går i barnehage, trivsel, valgdeltagelse, arbeidsplasser og så videre.

Nye planer

Dette gir et bilde av hvordan vi bør ruste oss for framtiden. Dokumentet er et kunnskapsgrunnlag for en ny planstrategi. Planstrategien skal beskrive hvilke planer det er behov for framover, og hvilke som bør endres og hvilke som skal forkastes.

Målet er et planstrategien skal til politisk behandling i desember.