>Slik kan biblioteket utvides

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Slik kan biblioteket utvides

19.05.2017

Et fire etasjes bygg på dagens parkeringsplass er bare én av mange muligheter for utvikling av biblioteket i sentrum.

Politikerne i utvalget for kultur og oppvekst får presentert saken i sitt møte tirsdag 30. mai. Ideen med å utvide biblioteket i den retningen er ikke ny. I de opprinnelige arkitekttegningene av Ove Bang fra 1940 er det tegnet inn en stor utvidelse i fire etasjer.

Presentere muligheter

Administrasjonen har jobbet med å se på en mulig utvidelse av dagens bibliotek. Dette er forankret i et oppstartsnotat til utvalg for oppvekst og kultur 29. september 2016.

Denne mulighetsstudien omhandler utvidelse av dagens bibliotek på tomtene Glenghuset, Biblioteket og parkeringsplassen ved biblioteket. Med i denne prosessen har deltagere fra kommunen (eiendom, plan og samfunnsutvikling, kultur) samt to deltagere fra fylkeskonservator vært med. Bas Arkitekter er engasjert for å bistå i mulighetsstudien og vil presentere flere ulike løsninger for politikerne.

Arbeidet vil lede frem til en utredning som vil belyse nye ideer og potensial innenfor dagens bygg og tomter. Dette gjør det mulig å estimere kostnader for alternative løsninger for dagens bibliotek. Arbeidet vil vise hva man kan forvente av en fremtidig reguleringsplan.

Endelig arbeid legges frem for politisk behandling høsten 2017.

Andre eiere i kvartalet

Sarpsborg kommune har hatt møter med andre eiere i kvartalet. Sarpsborg Frikirke signaliserte klart at de ønsket å bli værende i sitt bygg. Deres videre planer omfattet dagens bygningsmasse.

I kontakten med Betongbygg AS, som eier Glenghuset, var signalene at de kunne se for seg et salg til Sarpsborg kommune mot at de fikk mulighet til å erverve parkeringsplasstomten i kvartalet Storgata-Korsgata diagonalt over bussholdeplassen. Det arbeides med å utforme to opsjonsavtaler for å få til dette. Opsjonsavtalene vil legges frem som egen sak til formannskapet til høsten. 

Ove Bangs arkitekttegning fra 1940.

Ove Bangs arkitekttegning fra 1940.