>Slik skal kommunen bidra til bedre miljø

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Slik skal kommunen bidra til bedre miljø

15.02.2018 av Ole Christian Foss

Som et ledd i å redusere negativ miljøpåvirkning og samtidig gi helsegevinster for sine ansatte, legger Sarpsborg kommune til rette for tilbud om kjøp/leasing av el-sykler til dem. Håpet er at flere kommuneansatte velger el-sykkel fremfor bil.

Kommunen har allerede startet anbudsprosess av offentlig anskaffelse.

I rådmannens innstilling kan man lese at «Klimaproblematikken er en av vår tids største utfordringer. Utallige studier og artikler dokumenterer faren ved det stadig økende utslippet av klimagasser, og de negative konsekvensene av temperaturendringer. Transport står for 32 prosent av klimagassutslipp i Norge (Miljøstatus Norge 2013). I Norge i dag er bil det vanligste fremkomstmiddel til jobben. Således vil det være et godt miljørettet tiltak å bidra til mer sykling blant ansatte. (…) Studier viser at det er lavere risiko for tidlig død hos dem som sykler til jobben, og det konkluderes med at «sykling til og fra jobb kan påvirke fysiologiske variabler som gir helsemessig gevinst». For lite fysisk aktivitet er knyttet til større sykefravær, og sykefravær er dyrt. Ved å få ansatte til å sykle mer til jobb kan sykefravær reduseres.»

– Trygghet og informasjon

I korte trekk ser kommunen for seg en løsning der den ansatte enten gjennomfører et engangskjøp, eller disponerer en el-sykkel i for eksempel 36 måneder mot netto lønnstrekk. Ved leasing kan den ansatte etter endt periode velge å levere tilbake sykkelen til leverandøren, eller å kjøpe ut sykkelen til markedspris på det gjeldende tidspunkt.
– For å kunne gi trygghet i kjøpsprosessen vil anskaffelsen inkludere elementer som bidrar til at de ansatte får god informasjon, økt kunnskap og mulighet teste ut el-sykler i trygge omgivelser, heter det i rådmannens innstilling.

Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje er glad for at kommunen satser på tilbudet.
– Jeg er veldig glad for dette, og jeg tror det kan bli et populært tiltak for våre medarbeidere slik at de vil velge el-sykkel fremfor bilen om de kan det. Dette er med på fremme folkehelse og bedre miljø, og jeg tror at det er viktig at vi som en stor arbeidsgiver også legger til rette for dette. Jeg er glad jeg ba rådmannen utrede dette, og at det nå er vedtatt politisk med støtte fra ansatte, tillitsvalgte og ledere. Det lover bra for det videre arbeidet, sier han fornøyd.

Første kommune

Per Bjørnar Wiig, rådgiver Stab, Kommuneområde organisasjon, har vært saksbehandler og sier Sarpsborg vil bli den første kommunen i landet som kan tilby en slik leasing-avtale til sine ansatte.
– Og jeg tror dette vil bli et populært tilbud. Det blir overkommelig for alle å kunne skaffe seg en el-sykkel, som ofte koster mye penger, samtidig som man får mulighet til å bidra til bedre miljø og egen helse. Jeg er sikker på at de som bor under halvannen til to mil fra jobb, vil se at dette er en billig og effektiv måte å komme seg til jobb på. Uten å bli svett, og likevel ha fått trent, sier Wiig.

Han informerer videre at målet vil være å kunne tilby løsningen til de ansatte i løpet av april måned.