Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Snart blir det forbudt å fyre med mineralolje

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Snart blir det forbudt å fyre med mineralolje

07.11.2018

Fra og med 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av boliger og bygg. Kommunen anbefaler at du allerede nå begynner å tenke på ny oppvarmingskilde for din bolig, dersom du fyrer med mineralolje.

Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Det vil si at fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming i privatboliger, offentlige bygg, midlertidige bygg og næringsbygg. Fra 1. januar 2025 vil forskriften også omfatte driftsbygninger i landbruket.

Mineralolje vil si lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse. 

Hvis du har en nedgravd oljetank innebærer dette at tanken enten må fjernes eller at du får bygd om ditt oljefyringsanlegg slik at du kan bruke bioolje. Her finner du mer informasjon om nedgravde oljetanker.

Hvorfor forbys fyring med mineralolje?

Forbudet mot fyring av mineralolje vil sikre overgangen til fornybar oppvarming i mange bygg og redusere klimagassutslippene. Lokal vil det også bidra til å redusere luftforurensningen i byen vår. Generelt kan luftforurensninger påvirke øvre luftveier, lunger, lever, nyre og milt, sentralnervesystemet i hjernen, hjertet og blodårene og reproduksjonssystemet. Det er derfor viktig å sette inn tiltak på alle områder hvor luftforurensning kan reduseres, og fyring med mineralolje er et av disse områdene.

Lekkasjer fra nedgravde oljetanker regnes som en av de største kildene til grunnforurensning her i landet. Lekkasjer av olje fører til forurensning av grunnen, og kan også forurense vassdrag ved at oljen kan renne med grunnvannet til bekker, elver og innsjøer.

Olje kan være til skade både for helse og miljøet. Litt olje kan føre til ødeleggelse på egen og andres eiendom og bolig, avløpsnettet, jordsmonnet, dyre- og planteliv og sensitive økosystem. Det skal heller ikke mye olje til før man kan få helseplager. Skadeomfanget avhenger av hvor omfattende lekkasjen er, hva slags grunnforhold det er på stedet, årsaken og omfanget til lekkasjen og plassering av oljetanken.

Kan jeg være unntatt fra forbudet?

Noen typer boliger er unntatt fra forbudet:

  • Fritidsboliger, fyrstasjoner og seterbygninger utenfor strømnettet
  • Bygg der hovedformålet med forbrenningsanlegget er å levere energi til fremstilling og/ eller bearbeidelse av materialer, stoffer eller produkter
  • Driftsbygninger i landbruket (kun unntatt frem til 2025)
  • Sykehus med døgnkontinuerlig drift (kun unntatt frem til 2025)

Det er også unntak for fjernvarmeanlegg, ved forsyningssikkerhet, ved driftsforstyrrelser og ved utfall av andre varmekilder og ved særlige grunner.

Du kan bruke biobrensel

Siden forskriften kun gjelder for mineralolje, kan biobrensel brukes som oppvarmingsprodukt. Dersom du vil konvertere vanlig mineraloljetank for videre bruk med biobrensler som biofyringsolje, pellets eller liknende vil oljetanken være i bruk. Kravet om fjerning av tank vil da ikke gjelde. Tanker med flytende biobrensler, for eksempel biofyringsolje, kan likevel medføre fare for forurensning. Det følger av forurensningsloven at den ansvarlige må gjøre tiltak for å forhindre utslipp som kan føre til skade eller ulempe – samt for å rydde opp og bøte på skader dersom utslipp likevel skjer. For å unngå lekkasjer må det derfor utføres jevnlige tilstandskontroller av slike tanker. Ved konvertering til biobrensel må du ta kontakt med bransjen, for å få informasjon om hva som skal til for å bytte fra mineralolje til biobrensel.

Kan jeg få økonomisk støtte til å bytte varmekilde?

Sarpsborg kommune har ingen panteordninger eller tilskuddsordninger for å bytte fra mineralolje til en fornybar oppvarmingskilde. Vi oppfordrer istedenfor å sjekke ut Enova sine støtteordninger.  Enova er en nasjonal ordning som kan gi tilskudd til fjerning av oljefyr eller oljekamin. Dersom du har spørsmål om Enova ber vi deg om å kontakte Enova direkte, telefon 800 49 003.

Hvem kan hjelpe meg med å bytte varmekilde?

Det er eieren av varmekilden med mineralolje som selv har ansvaret for å finne en ny løsning. Aktuelle alternativer kan for eksempel være fjernvarme, varmepumper, elektrisitet, biopellets, vedovn, bioenergi, kombinasjonsløsninger m.m. Kommunen har ikke kompetanse til å utrede hva slags løsning som passer best for den enkelte bolig, og ber deg derfor om å ta kontakt med firmaer eller foretak som jobber med de ulike alternativene. Det er de som er fagpersonene og som kan dette best.

Enovas hjemmesider kan du også finne informasjon om alternative løsninger.

Du kan også finne mye informasjon på www.oljefri.no som kan være til god hjelp. Her kan du legge inn enkle fakta om din bolig, for å få hjelp til å finne en egnet fornybar varmeløsning.

Lenker til sider med mer informasjon

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 1 om Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger 

Enova sine hjemmesider

Nettsiden Oljefri 

regjeringen.no – Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020 

Miljødirektoratets sak om forbud mot oljefyring. 

«Nedgravde oljetanker – ofte stilte spørsmål» 

Informasjon fra kommunen

Mandag 1. april 2019 ble det arrangert et åpent informasjonsmøte om forbud mot fyring med mineralolje og sanering av nedgravde oljetanker. Presentasjonene fra møtet kan du nå finne her.

Agenda informasjonsmøte om oljetanker 1. april 2019. (PDF)

Risiko og ansvar oljetank - Fred Nilsen. (PDF)

Fornybar oppvarming - Knut Olav Knudsen. (PDF)

Kommunens rolle - Signe Bergum og Kristine Molkersrød. (PDF)

Oljefyring - hva er problemet? Martin Leander Brandtzæg. (PDF)

Enovatilskuddet vår 2019. (PDF)