>Snart kommer budsjettet

Innhold

Turid Stubø Johnsen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Snart kommer budsjettet

Publisert: 31.10.2022 – Oppdatert: 04.01.2023

På torsdag blir budsjettforslaget for 2023 presentert.

Hva er kommunens årsbudsjett?

Det er det viktigste dokumentet for styring av kommunen. Budsjettet viser hvordan pengene skal prioriteres mellom ulike tjenester, aktiviteter og ordninger, og det avklares hvilke investeringer som skal gjennomføres.

Kommuneadministrasjonen presenterer først et forslag til et nytt budsjett (kommunedirektørens forslag). Forslaget inneholder både budsjett for det kommende året, og en handlingsplan for økonomien de neste fire årene.

Forventer store underskudd

Så skal forslaget behandles av politikerne som må bli enige om hvordan de vil prioritere og hvilke tiltak som de vil gjennomføre, og hva de ikke ønsker å gjennomføre. Dette vil være en forhandling mellom partiene, fordi hele budsjettet må ha flertall for å bli vedtatt i bystyret.

Her finner du bystyret i Sarpsborg 

Budsjettprosessen:

  • Torsdag 3. november presenterer kommunedirektøren sitt budsjettforslag. Du kan se presentasjonen på kommunens nettside. Dette forslaget er laget i samarbeid med alle tjenesteområdene (helse, oppvekst, teknisk osv). Kommunedirektøren må prioritere de ulike tiltakene slik at budsjettet ivaretar en forsvarlig økonomiske utvikling i kommunen. 
  • Fra torsdag 3. november klokka 17.00 kan du lese budsjettforslaget i sin helhet på kommunens nettsider. Det vil også bli lagt ut på høring.
  • Utover høsten kan alle politiske partier lage sitt eget budsjettforslag der de viser hvordan de helst vil prioritere. Partier som samarbeider tett, lager ofte et felles budsjettforslag.          
  • I desember vedtar kommunestyret årsbudsjett for det kommende året. I 2022 er det planlagt at budsjettet skal vedtas i bystyret 15. desember. Det endelige budsjettet har som regel en del andre prioriteringer enn det som ble foreslått av kommunedirektøren i november.

Bærekraft 2030

Som en del av budsjettet, blir også prosjektet Bærekraft 2030 presentert.

Arbeidet med Bærekraft 2030 startet tidligere i år, og har som mål å gjøre Sarpsborg kommune bedre i stand til møte framtidas utfordringer gjennom å bruke ressursene våre på en bedre måte enn i dag.  

Prosjektet tar utgangspunkt i en analyse som er gjort av hele kommunen, med mål om å finne områder med et økonomisk forbedringspotensial sammenlignet med andre kommuner. Analysen er oppsummert i et kunnskapsgrunnlag, som peker på til sammen 37 fokusområder. I 2022 har 11 av disse fokusområdene blitt vurdert, og det blir foreslått tiltak innenfor alle områdene i forbindelse med budsjettet for 2023. 

Les mer om Bærekraft 2030 her