>Snørydding i Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Snørydding i Sarpsborg

Publisert: 05.01.2024

Brøytefolket står på. Her er noe av det de gjør om dagen, for at du skal komme deg fram.

Hold deg oppdatert om vedlikeholdet av vinterveier i Sarpsborg her.

STRØR VEIENE Just Erik Karlsen er en av de som sørger for å strø veiene. Når de har full strørunde bruker de 3-400 tonn med sand. Just Erik Karlsen forteller at de er her for innbyggerne. – Klart noen er skuffa og noen er fornøyde, men vi gjør så godt vi kan, sier han.

STRØBIL Kommunen må prioritere det som haster mest. Ved snøfall som gir en snømengde på over 8 cm brøyter de først hovedveier og andre mye trafikkerte veier. Dette for å sikre god trafikkflyt. Deretter brøyter de mindre trafikkerte veier, gang- og sykkelveier og private veier hvor det er inngått avtale med kommunen. Er det glatte veier, vil de også strø eller salte.

RYDDER VED BUSSHOLDEPLASS Når veiene er brøytet og eventuelt strødd, kan kommunen starte med å rydde andre plasser. Her skuffer de unna snø ved en bussholdeplass.

FYLLLER OPP SANDKASSER Sandkasser fylles opp, slik at innbyggerne selv kan strø ved behov. Sanden i kassene skal brukes på stedet og er ikke til privat bruk. Er det behov for sand til privat bruk, kan du hente dette utenfor porten i Torsbekkveien 10. Du kan ikke fylle opp en henger, men kan ta en bøtte eller to.

TAR IMOT MELDINGER Linda Svendsen jobber ved driftssentralen ved kommunalteknikk. Hun har hektiske dager og tar imot tilbakemeldinger fra innbyggere, svarer på disse og fordeler arbeidsoppgaver videre. Mangler det brøyting hos deg? Legg inn en melding her.

SNØRYDDING Kommunen rydder snø fra flere steder for å skape bedre fremkommelighet. Snøen legger vi på Sirkustomta.

SALTLAGER Akkurat nå salter vi ikke veiene. Når det er så kaldt som nå, vil saltet først føre til at isen og snøen smelter, men så vil det fryse raskt på igjen og veiene blir glattere enn før. Derfor stør de nå med sand i stedet.

 

ORGANISERER Våre brøytemannskaper gjør en enorm innsats for å rydde veiene. Driftsleder for vei, Gjermund Holme, har de siste dagene organisert mannskapene til å brøyte 322 kilometer kommunale veier og 48 kilometer gang- og sykkelveier. Her står han ved saltlageret i kommunen, men år det er så kaldt som nå kan de ikke salte veiene. Da vil det bare fryse igjen.