Start Kari chatbot Spør meg

>Søk om støtte til idretts- og nærmiljøanlegg

Innhold

Treningsapparater i Kulåsparken.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Søk om støtte til idretts- og nærmiljøanlegg

12.06.2018

Nytt idretts- eller nærmiljøanlegg? Rehabilitering av eksisterende anlegg? Da bør dere søke om spillemidler for idretts- og nærmiljøanlegg!

Planlegger din forening nytt idretts- eller nærmiljøanlegg, eller rehabilitering, ombygging eller utvidelse av eksisterende bygg eller anlegg, bør dere undersøke om det er mulig å søke spillemidler. Ta kontakt med oss på Enhet kultur så tidlig som mulig, og i god tid før fristen for forhåndsgodkjenning som er 1. september.

Idrettsanlegg kan være baner for ulike ballspill, skibakker og skiløyper, garderober, klubbhus og lager med mer. Nærmiljøanlegg er arealer og aktivitetsapparater for egenorganisert aktivitet. Det betyr at anlegget må være allment tilgjengelig, i parker, friområder, skolegårder eller lagseide anlegg. Utfyllende informasjon finnes på www.anleggsregisteret.no

For mer informasjon og veiledning , kontakt Marit Pedersen (481 79 801 / mp@sarpsborg.com) eller Tore Stensrud (982 08 125 / tst@sarpsborg.com). Vi har kontorer på Sarpsborg Scene, St. Marie gt. 38, med inngang fra Kirkegata.

www.sarpsborg.com/tilskudd