Start Kari chatbot Spør meg

>Sparer klimaet for 363 tonn CO2 årlig

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sparer klimaet for 363 tonn CO2 årlig

08.03.2018

Sarpsborg kommunes anskaffelse av to el-søppelbiler, seks biogass-søppelbiler og 12 el-varebiler sparer klimaet for rundt 363 tonn CO2 årlig. Utslippsreduksjonen er samlet på cirka 80 prosent.

Det viser den store utredningen «Gevinstanalyser av grønne anskaffelser» som er utført av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Miljødirektoratet i samarbeid med CICERO og Inventura. Den kan du lese her.

I forbindelse med behandling av handlingsplan 2016-2019 vedtok bystyret i Sarpsborg kommune at kommunens biler bør være el-biler, der det er hensiktsmessig. Nå viser anskaffelsene av de forholdsvis få kjøretøyene en betydelig miljøgevinst.

- Disse kjøretøyene gir vesentlig mindre utslipp i Sarpsborg sammenliknet med kjøretøy på diesel. Det viser at Sarpsborg er en framtidsrettet og innovativ kommune, samt at politikere og administrasjon tør å tenke nytt, sier Hasse Ekman, kommunesjef teknisk.

I tillegg til reduserte utslipp er det også redusert lyd fra elektriske kjøretøy. Det er et pluss for innbyggere og ansatte.

- El-kjøretøyene er stillegående. Det er en fin bonus for innbyggere ved at det blir mindre støy der de bor og ferdes, og det er bra for arbeidsmiljøet til ansatte at kjøretøyene har lave utslipp og lite støy, sier Ekman.

Søppelbiler på strøm og biogass

Da Sarpsborg kommune hadde renovasjonskontrakt for 2017-2022/2024 ute på anbud var miljø en viktig del av tildelingskriteriene. Norsk Gjenvinning AS vant konkurransen og har nå disse kjøretøyene i sin tjeneste i Sarpsborg:

  • 2 elektriske søppelbiler
  • 6 søppelbiler drevet av biogass
  • 1 elektrisk driftslederbil
  • 1 dieseldrevet containerbil

Her er regnestykkene for kjøretøyene. Søppelbilene vil kjøre cirka 19.500 kilometer årlig.

El-søppelbilene:

De to elektriske søppel-bilene vil til sammen bruke 120.000-130.000 kilowattimer årlig, noe som vil gi utslipp på 0 til 26 tonn CO2 årlig, avhengig av når elektrisiteten forbrukes. Til sammenligning slipper to dieseldrevne søppelbiler ut rundt 85 tonn CO2 årlig. De bruker i gjennomsnitt sju liter diesel per mil.
Klimaeffekten i Norge av at to søppelbiler går fra vanlig diesel til elektrisitet er dermed en reduksjon i klimagassutslipp på 60-85 tonn CO2-ekvivalenter årlig.

Det er noe høyere utslipp av CO2 forbundet med produksjon av elektriske kjøretøy enn med produksjon av diesel-drevne kjøretøy. Disse produksjonsutslippene er knyttet til batteriets størrelse. På grunnlag av informasjonen om batterikapasiteten har CICERO beregnet at produksjonen av to elektriske søppelbiler og én elektrisk driftslederbil, vil gi rundt 30-40 tonn CO2-ekvivalenter høyere utslipp enn hva produksjonen av tilsvarende dieselkjøretøy ville ført til.

Biogass-søppelbilene:

Kilden til biogassen er kommer hovedsakelig fra FREVAR KF i Fredrikstad hvor gassen produseres på kloakkslam. Å bytte ut seks dieseldrevne søppelbiler med seks biogass-drevne sparer atmosfæren for seks ganger 40-45 tonn CO2, til sammen rundt 240-260 tonn årlig.

Varebiler på strøm

Sarpsborg kommune har erstattet 12 dieselvarebiler med el-varebiler. Disse benyttes av håndverkere som drifter kommunale bygg. Satsingen på elektriske varebiler er en del av programmet Smart City Sarpsborg, et samarbeidsprosjekt mellom Sarpsborg næringsforening, Sarpsborg kommune og NCE Smart Energy Markets.

Med en årlig kjørelengde på 12.000 kilometer ville 12 dieseldrevne varebiler sluppet ut rundt 20-27 tonn CO2 årlig. Ved å kjøre 12 el-varebiler i stedet har vi redusert utslippene med cirka 15,6-18,4 tonn årlig når utslippene til produksjonen av batteriene er inkludert.

Besparelsen i årlige drivstoffkostnader er beregnet til cirka 25.000-39.000 kroner. I en beregnet levetid på 11 år for bilene er besparelsen mellom 215.000 og 337.000 kroner. I tillegg til lavere drivstoffkostnader er det forventet at de elektriske varebilene behøver mindre vedlikehold enn biler med forbrenningsmotor. Det gir en årlig besparelse på vedlikehold for 36.000 kroner.

Kommunen har totalt 475 kjøretøy i kjøretøyparken, inkludert både person- og varebiler. Vi anslår at omtrent 300 kan erstattes med el-kjøretøy når vi tar hensyn til nødvendig bruk og behov.