Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Stadig mer attraktivt både å bo og jobbe i Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Stadig mer attraktivt både å bo og jobbe i Sarpsborg

28.03.2019

Mer tilflytting, flere arbeidsplasser og mange nye boliger har økt Sarpsborg sin attraktivitet betydelig i 2018.- Dette er svært gledelig, og viser at målretta jobbing gir resultater, sier Sigmund Vister, direktør samfunn.


Telemarksforskning har i flere år utarbeidet analyser om Sarpsborg sitt potensiale for vekst. Det spesielle for 2018 er at det er et markert skifte, hvor vi ser at det både er befolkningsvekst, og arbeidsplassvekst. Når begge faktorene slår til samtidig, gir det stort positivt utslag i kommunen sin attraktivitet.

Sterk vekst i arbeidsplasser

Den siste analysen for 2018 viser at det er høy innflytting og stor vekst i arbeidsplasser.
- Jeg merker meg at vi nå har fått en betydelig økt andel av arbeidsplasser i privat sektor. Det er særlig viktig for å kunne tilby et stort mangfold av muligheter for mange ulike arbeidsgrupper, sier Sigmund Vister.
Det har blitt 559 flere arbeidsplasser i privat sektor, og 275 flere i offentlig sektor.

Mange flytter til Sarpsborg

Arbeidsplassveksten kan i stor grad forklares av at det er en betydelig tilflytting til kommunen. Det er en økt tilflytting på 460 personer, men et fødselsunderskudd (fødte minus døde) på 8 personer. Dette gir en befolkningsvekst på 454 personer.
- Det er flott å se at mange flytter til kommunen. Analysen viser at det gir sterk effekt når vi lykkes med å både ha et variert boligtilbud og spennende jobber. Nå blir det blir viktig å jobbe for at Sarpsborg skal være en by som enda flere unge mennesker har lyst til å flytte til og etablere seg, slik at vi også får et fødselsoverskudd i kommunen, fortsetter Vister.

Ambisiøs samfunnsplan

I samfunnsplanen Sammen skaper vi Sarpsborg, som ble vedtatt i 2018, er det lagt til grunn at Sarpsborg trenger befolkningsvekst for å bli en bærekraftig kommune både økonomisk og sosialt. Planen har derfor mål om at det skal være 65 000 innbyggere i 2030. Telemarksforskning har utarbeidet ulike scenarier for utviklingen av folketallet i Sarpsborg. Med lav attraktivitet blir veksten svært liten og folketallet ender opp i 58 000 i 2040. Med høy attraktivitet kan folketallet bli over 70 000 i 2040. 

Her finner du hele rapporten.