Start Kari chatbot Spør meg

>Starter prosjekt for å utvide dagens bibliotek

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Starter prosjekt for å utvide dagens bibliotek

12.10.2017

Nytt bibliotek i sentrum rykker stadig nærmere realitet.

Bystyret vedtok torsdag 12. oktober å starte et forprosjekt for å utvide dagens bibliotek i Sarpsborg sentrum.

Slik er vedtaket:

  • Det igangsettes et arbeid med å planlegge nye biblioteklokaler i tilknytning til biblioteket i sentrum. Mulighetsstudien legges til grunn.
  • Det vurderes om bygningen kan rommer andre offentlige eller private funksjoner i tillegg til bibliotek.
  • Forprosjekt med tegninger og økonomiske vurderinger legges frem for politisk behandling våren 2019.

Det er allerede satt av 35 millioner kroner i fond til fremtidig investering i nytt bibliotek. I driftsbudsjettet for årene 2019-2020 er det planlagt en ytterligere avsetning på totalt 11,8 millioner kroner til nytt bibliotek.

Frem til nå har politikerne fått se en såkalt mulighetsstudie som omhandler utvidelse av dagens bibliotek på tomtene Glenghuset, Sarpsborg bibliotek og parkeringsplassen ved biblioteket. Med i denne prosessen har deltagere fra kommunen (eiendom, plan og samfunnsutvikling, kultur) samt to deltagere fra fylkeskonservator vært med. Bas Arkitekter har vært engasjert for å bistå i mulighetsstudien og presenterte flere ulike løsninger for politikerne.

I kontakten med Betongbygg AS, som eier Glenghuset, var signalene at de kunne se for seg et salg til Sarpsborg kommune mot at de fikk mulighet til å erverve parkeringsplasstomten i kvartalet Storgata-Korsgata diagonalt over bussholdeplassen.

Sarpsborg Frikirke har signalisert klart at de ønsket å bli værende i sitt bygg. Deres videre planer omfatter dagens bygningsmasse i samme kvartal som i dag.