Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Stort merforbruk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Stort merforbruk

20.06.2019

Bystyret har vedtatt tilstandsrapporten som beskriver kommunens økonomi etter årets fire første måneder.

Rapporten gir uttrykk for at de økonomiske utfordringene som vi har sett de siste par årene, fortsetter. Både innenfor helse og omsorg, oppvekst og teknisk er det brukt mer penger enn budsjettert, nærmere bestemt drøye 60 millioner kroner. Av dette dekkes 13 millioner kroner fra tidligere års overskudd. Det forventede merforbruket er særlig innenfor tjenesteområdene rus og psykiatri, NAV sosial og barnevern, grunnskoler og eiendom. Men kommunen får også høyere inntekter enn budsjettert, særlig gjennom økt skatteinngang og økt utbytte fra Østfold energi. I tillegg utsettes oppstart av enkelte vedtatte tiltak. Det forventes også lavere utgifter til pensjon.

Bystyret vedtok å endre de økonomiske rammene med over 31 millioner kroner for å sikre at kommunen skal gå i balanse ved årets slutt. Blant annet ble rammene til NAV og barnevernet styrket med henholdsvis 15 og 5,7 millioner kroner for å møte økte behov for tjenester. Det ble også gitt 2 millioner kroner ekstra til eiendom for å dekke opp for høye strømpriser, og 2.2 millioner kroner til flere lærere i grunnskolen.