Start Kari chatbot Spør meg

>Svært lite mikroplast i drikkevannet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Svært lite mikroplast i drikkevannet

05.06.2018

Drikkevannet i Sarpsborg er testet for mikroplast. Resultatene viser null eller svært nær null forekomster av mikroplast.

Kartleggingen er foretatt av bransjeorganisasjonen Norsk Vann. 24 vannverk er undersøkt og testresultatene er omtrent helt like. Folkehelseinstituttet konkluderer derfor med at mikroplast i drikkevannet ikke utgjør noen helserisiko.

- Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap, utgjør disse lave nivåene av mikroplast i drikkevann ingen helsemessig risiko, bekrefter seniorrådgiver Susanne Hyllestad ved Folkehelseinstituttet.

- Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast i norsk drikkevann, også hos de vannverkene som potensielt har de mest forurensede drikkevannskildene. Dette er gode nyheter for oss alle, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann.

Mer om testene finner du på www.norskvann.no.

Seks tester

I Sarpsborg er drikkevannet testet i disse stedene: Baterød og Isesjø vannverk, Isefoss renseanlegg, Brandstorp pumpestasjon, og vann fra to vannkraner. Alle testene i landet er gjennomført på samme måte: i vannkilden, i behandlet vann og i vann ute i rørnettet. Analyser viser at forekomsten av mikroplast i vannprøvene var null eller nær null.

- Det er alltid godt å kunne berolige innbyggere om at drikkevannet er rent og trygt, sier Stein Solheim Olsen, enhetsleder for vann og avløp i Sarpsborg kommune.

Norsk institutt  for vannforskning (NIVA) har gjennomført analysene og det vitenskapelige arbeidet, og studien er gjennomført i samarbeid med Mattilsynet og Miljødirektoratet. I studien er det lagt vekt på å få kartlagt drikkevannet til en stor andel av befolkningen, og vannverkene ble også valgt ut fra en vurdering av risiko og representativitet. Følgelig er de vannverkene hvor det var forventet å finne de høyeste nivåene av mikroplast i vannkildene, også med i undersøkelsen.

Viktig å hindre forurensing

Norsk Vann mener de gode resultatene ikke må være en sovepute.

- Selv om forekomsten av mikroplast i norsk drikkevann er lavt, må kampen mot plastforsøpling og mikroplast fortsette. Det er viktig for å hindre forurensning av miljøet og for å sikre fortsatt trygt drikkevann i springen, understreker direktør Toril Hofshagen.

Mikroplast er for eksempel plastsøppel som slites ned til stadig mindre partikler og som fisk og andre organismer kan tro er mat.