>Tilbyr ny oppfriskningsdose til flere grupper

Innhold

Illustrasjon koronavaksine

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tilbyr ny oppfriskningsdose til flere grupper

Publisert: 14.09.2022 – Oppdatert: 21.12.2022

Ny oppfriskningsdose mot korona tilbys nå risikogrupper for de mellom 18 og 64, de mellom 12-17 år med alvorlige sykdommer og gravide.

 • Tilhører du en av de nye gruppene som nå tilbys oppfriskningsdose og du ønsker å ta den, kan du fra mandag 19. september komme innom vaksinasjonssenteret for å få denne. Drop-in, ingen timebestilling.
 • Fra før har alle som er 65 år eller eldre fått tilbud om ny oppfriskningsdose. Det er fortsatt drop-in, det er bare å komme.
 • Ønsker du å ta dose 1, 2 eller 3 er det også bare å komme innom. Husk det er ulikt hva som tilbys de ulike gruppene.
  Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet her
 • Vaksinasjonssenteret har nå fått den oppdaterte vaksinen som kan brukes til oppfriskningsdoser.
  Les mer om den oppdaterte vaksinen her. 

MERK: Vi sender ikke ut sms, du trenger ikke bestille time. Det er drop-in, det er bare å komme innom.

Åpningstid og sted

Sted:
Vaksinasjonssenteret i Valaskjold omsorgssenter, Trompetveien 5


Åpningstid:
mandag til fredag kl. 08.30-15.00

Oversikt fra FHI over hvilke nye grupper tilbudet om ny oppfriskningsdose er for:

18-64 år underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av korona

Personer med disse diagnosene kan nå få ny oppfriskningsdose:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.
Ungdom 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Personer i denne gruppen med disse diagnosene kan nå få tilbudet:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.
Gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Husk dette før vaksinasjon med oppfriskningsdose

 • Ta med dokumentasjon. Dette kan være vaksinebrev fra spesialenheten, journalnotat, resept/e-resept eller medikamentforpakning. Framvisning av dokumentasjon kan også være fra telefon med innlogging på helsenorge.no
 • Har du gjennomgått og fått bekreftet koronainfeksjon nylig, bør du vente 3-4 måneder med å ta oppfriskningsdosen for å få best effekt. Ønsker du den tidligere, må du ha vært frisk i minst tre uker
 • Har du feber og/eller luftveisinfeksjon, skal du være hjemme og ikke komme til vaksinasjonssenteret
 • Dose 4 gis tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
 • Ta med gyldig legitimasjon
 • Det er for tiden er vanskelig framkommelighet med bil pga gravearbeider og at det er begrenset med parkering rett utenfor. Ved stor pågang kan det bli nødvendig å parkere ved Tunevannet eller gamle høyskolen (betaling).

Les mer om koronavaksinasjon her.