>Bystyret gikk inn for å utrede to alternativer over fossen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bystyret gikk inn for å utrede to alternativer over fossen

16.11.2017

Bystyret vedtok at to av alternativene for ny jernbane og vei over fossen som skal utredes videre.

Bane NOR og Sarpsborg kommune har gjennomført en tilleggsutredning for kryssing av Glomma ved Sarpsfossen. Hensikten var å se på to muligheter for å legge jernbanetraseen nord for Olavsvollen, den ene over Opsund deponi. I utredningen vurderes også forholdet til kraftressursene i Sarpsfossen og hensynssonen rundt Borregaards industriområde.

To alternativer utredes videre

Bystyret gikk inn for at alternativene «nord for Olavsvollen/vegalternativ 9» og «midt/vegalternativ 7» skal konsekvensutredes.

Videre prosess

Etter at bystyret har behandlet saken, vil de valgte strekningene konsekvensutredes. I konsekvensutredningen skal Bane NOR og Sarpsborg kommune se på hvilken innvirkning alternativene har på miljø og samfunn, og vurdere om linjene bør justeres.

Fortsatt tidlig i planleggingen

Arbeidet er fortsatt i tidlig fase. Konsekvensutredningen vil være et grunnlag for å anbefale en korridor for jernbanen og ny fylkesveg på strekningen.

- Vi forstår at mange sitter med detaljerte spørsmål, spesielt de som kan bli direkte berørt av utbyggingen. Vi må imidlertid arbeide videre før vi vet hvilken korridor som er den beste, sier Solvang.

Hvis du tror du kan bli berørt og ønsker mer informasjon, kan du lese mer om grunnervervsprosessen her.