>Søk tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Søk tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak

Publisert: 23.05.2022

Frivillige lag og organisasjoner oppfordres til å søke tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak innen idrett og fysisk aktivitet.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som administrerer tilskuddsordningen, som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Med idrett og fysisk aktivitet menes både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, inkludert friluftsliv. Tiltak som retter seg mot toppidrett faller utenfor ordningen.

Tiltakene skal rette seg mot målgruppene for ordningen

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.

Søk

Søknadsfristen er 13. juni kl. 13.00 – og søknad skjer via Lotteri- og stiftelsestilsynet sin nettside.