Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Tilskuddordninger tilknyttet kultur- og driftsformål med frister våren 2021

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tilskuddordninger tilknyttet kultur- og driftsformål med frister våren 2021

18.03.2021

I mars og april er det søknadsfrist for flere tilskuddsordninger.

Les mer om retningslinjer og finn elektroniske søknadsskjema via vår tilskudds-side: www.sarpsborg.com/tilskudd

 

Tilskudd til bygging eller rehabilitering av kultur- eller idrettsanlegg

Planlegger foreningen deres å søke om støtte til nytt kultur-, idretts- eller nærmiljøanlegg? Eller trenger dere midler til rehabilitering, ombygging eller utvidelse av eksisterende lokaler/anlegg? Eller midler til å kjøpe inn klubbeid utstyr?

Frist Fond til kulturanlegg: 31. mars.
Kontakt Robin Braaten på telefon 480 90 228 eller via e-post til robin.braaten@sarpsborg.com.


Tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med bistandsbehov 

Formålet med ordningen er å bidra til at mennesker som ikke kan delta i det ordinære kultur- og fritidstilbudet får den muligheten. Det gis tilskudd til tilrettelagt opplæring, tiltak som bidrar til at mennesker med bistandsbehov inkluderes i ordinære aktiviteter og til fritids- og kulturaktiviteter for og med målgruppa.

Søknadsfrist: 1. april.

Kontaktperson: rådgiver Marit Pedersen, tlf: 48179801.


Tilskudd til 17.mai-arrangement – OBS ny frist!

Tilskuddet skal bidra til at lag, foreninger og skolenes foreldreutvalg kan gjennomføre lokale 17. mai-arrangement som skaper aktiviteter for befolkningen i de ulike områdene/bydelen i Sarpsborg kommune. I år, som i fjor, vil det bli en annerledes markering.

Ny frist 15.april

Kontaktinfo: Karoline A. Tandberg – karta@sarpsborg.com, tlf: 95903045

Drifts- og aktivitetstilskudd til frivillige lag og foreninger

1.april er det frist for å søke om driftstilskudd til frivillige lag og foreninger i Sarpsborg.
Her kan det søkes om tilskudd til drift og vedlikehold, og planlagte aktiviteter i 2021.

Tilskudd til drift av grendehus

1.april er fristen for å søke om tilskudd til drift av grendehus

Kontaktperson: Silje Waters, silje-louise.waters@sarpsborg.com, tlf 47623878


Les mer om retningslinjer og finn elektroniske søknadsskjema via vår tilskudds-side: www.sarpsborg.com/tilskudd