Start Kari chatbot Spør meg

>Tilsyn fra Direktoratet for forvaltning og IKT

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tilsyn fra Direktoratet for forvaltning og IKT

05.12.2017 av Eva Rekvin

Sarpsborg kommune har i høst hatt tilsyn i forbindelse med universell utforming på kommunens nettside. Det ble funnet tre avvik på www.sarpsborg.com.

Universell utforming på nett handler om at informasjonen som er presentert skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av for eksempel alder, funksjonsevne og utdanningsnivå.

Tre avvik

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fant følgende tre avvik på Sarpsborg kommunes nettside:

  • Avvik 1: Det er ikke alltid tilstrekkelig kontrast mellom tekst og bakgrunn på nettsiden.
  • Avvik 2: Det er ikke alltid tilstrekkelige navigasjonsmuligheter på nettsiden.
  • Avvik 3: Det er ikke alltid korrekt koding av innholdet på nettsiden.

Rettingen er i gang

- Universell utforming på nett er noe vi jobber kontinuerlig med, og som vi er veldig opptatt av i Sarpsborg kommune. Vi tar avvikene vi har fått alvorlig, og utbedringen av disse er allerede i gang, sier kommunikasjonssjef Pål Nilsen.

- Noen av feilene ligger imidlertid i eksterne løsninger, for eksempel i chat-løsningen «Prek med oss» og i de elektroniske søknadsskjemaene. Vi er avhengig av at leverandørene retter disse feilene og er i tett dialog med dem om dette, legger Nilsen til.

Sarpsborg kommune skal sende over en detaljert plan for retting til Difi innen 9. januar 2018.

Universell utforming på nett reguleres av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, samt standarden WCAG 2.0.

Tilsynsrapport

Se den endelige tilsynsrapporten fra Difi her.