>Togparkering på høring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Togparkering på høring

04.12.2018 av Maren Lunde

Bane NOR planlegger nytt anlegg for togparkering, såkalt hensetting, i Sarpsborg og / eller Fredrikstad.

Som følge av InterCity-utbyggingen blir det flere tog på Østfoldbanen. Dette skal gi flere avganger og økt kapasitet, og det må  derfor  være mulig å parkere togene i nærheten av satasjonene når de ikke er i bruk. Et hensettingsanlegg er et sporområde hvor tog kan parkeres når de ikke er i trafikk, hvor togene vaskes og det kan gjøres enkel service. 

Bane NOR er derfor i gang med å planlegge hvor det er aktuelt å etablere såkalte hensettingsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Planprogrammet er nå på høring. Her finner du informasjon om høringen.

Bane NOR har utarbeidet en forstudie som vurderer mulige lokaliseringer for et nytt hensettingsanlegg for tog i Sarpsborg – Fredrikstad. Det er behov for hensettingsanlegg for 8 tog innen 2024 og ytterligere 22 innen 2027 i området Sarpsborg-Fredrikstad. Anlegget må være ferdig utbygd innen 2024. Arealbehovet er ca. 75 daa.