Start Kari chatbot Spør meg

>Totalforbud mot åpen ild - og fortsatt vanningsrestriksjoner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Totalforbud mot åpen ild - og fortsatt vanningsrestriksjoner

28.06.2018

Med virkning fra og med i dag 28. juni gjeninnføres totalforbudet mot bruk av åpen ild i Sarpsborg kommune.

Som følge av stor fare for gress-, lyng- og skogbrann gjeninnføres totalforbudet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark. «I nærheten av» defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale. Forbudet inkluderer bruk av alle typer grill- eller kokeanretninger og utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes. Forbudet gjelder også på tilrettelagte grillplasser. Vi vil også henstille innbyggerne i vår kommune, som har tomt i eller i nærheten av tørr vegetasjon, til å utvise den største forsiktighet.

I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, og kjetting tillates ikke benyttet.

Brannvesenet oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av ild i denne perioden. Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre erstatnings-/straffeansvar. Forbudet gjelder inntil brannvesenet opphever det.

Vanningsrestriksjoner

Husk at det fortsatt er vanningsrestriksjon i hele Sarpsborg kommune. Vi har et stort vannforbruk i kommunen og det er i tillegg et problem å få levert nok CO2 som vi bruker til å rense drikkevannet. Derfor må vi forsøke å redusere forbruket vårt. Vanningsrestriksjonen gjelder inntil annet er opplyst fra kommunen.

Forbudet gjelder:

  • Vanning med fast spreder.
  • Vanning med ubetjent slange.

Generell dispensasjon gjelder:

  • Nye gressplener anlagt med ferdiggress på rull.
  • Idrettsanlegg.
  • Anleggsgartnere og kommunale parkanlegg.

Barnehager og SFO får også bruke vannspreder til lek i begrenset omfang. Vanning med kanne eller håndholdt slange med munnstykke er tillatt gjennom hele døgnet.

For å hindre at abonnenter blir uten vann, overvåkes også forbruket kontinuerlig og ytterligere tiltak vurderes fortløpende.

Har du spørsmål om vanningsrestriksjonene, kontakt Servicetorget på 69 10 80 00.