Start Kari chatbot Spør meg

>Træna vant Innovasjonsprisen – vi gratulerer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Træna vant Innovasjonsprisen – vi gratulerer

08.06.2018

Sarpsborg kommune var sammen med Sola og Træna nominerte til å vinne Innovasjonsprisen 2018. Det var Træna kommune som stakk av med prisen under Arendalskonferansen 8.juni.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som står bak prisen, som er en anerkjennelse til kommuner og fylkeskommuner som tør å gå nye veier.

– Vi gratulerer Træna som vinnere, og vi er stolte over å være en av de tre mest innovative kommunene i Norge i 2018, sier rådmann Unni Skaar. Hun var på plass i Arendal sammen med ordfører Sindre Martinsen-Evje. 

– Å være blant de nominerte er en flott anerkjennelse for arbeidet vi har gjort og gjør. En flott anerkjennelse for alle de som jobber med innovasjon i praksis. Vi var nominert for to år siden også, og det handler om å jobbe med kontinuerlig forbedringsarbeid. Det er det som er det store målet: Forbedring av tjenestene våre og en effektiv drift, fortsetter hun.

– At vi var med å kjempe om denne prisen er en bekreftelse på at Sarpsborg kommune er god på, og har fokus på, innovasjon. Og det er et fokus vi skal fortsette å ha. Sarpsborg kommune skal fortsette innovasjonsarbeidet, og strebe etter å bli enda bedre, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

– Vi har veldig mange flotte prosjekter og gode resultater. Og vi har fornøyde brukere. Jeg er en stolt ordfører, og jeg er stolt av våre medarbeidere, legger han til.

Fikk ros

Sarpsborg fikk ros av juryen for sitt innovasjonsprogram, og det ble trukket fram at det er en modig satsing kommunen gjør med sin innbyggervurdering, hvor innbyggerne kan anmelde kommunens tjenester. 
– Sarpsborg har med prosjektet «Rating av kommunens tjenester» og «Drømmeboksen» gjort alvor av behovet for innbyggerdialog. Det er modig av Sarpsborg kommune å lage en tjeneste der innbyggerne selv kan anmelde tjenester som sykehjem, bibliotek og svømmehall.

Med sin boligsatsing har Sarpsborg kommune gjort noe helt unikt. Fra å ha 186 bostedsløse i 2015 har kommunen i dag ingen personer på venteliste for bolig. Juryen mener at Sarpsborg kommune er blant de beste i Norge på boligsosial satsing, og at arbeidet er svært godt gjennomført. Sarpsborg kommune satser på innbyggerinvolvering og er ikke redde for å gå nye veier med hvordan de inkluderer innbyggerne. Sarpsborg tenker bredt, viser mot og lyktes med innovasjonsarbeidet sitt, heter det fra juryen. 

Les alle jury-begrunnelsene på Difi sin nettside. 

Tre prosjekter

Sarpsborg var nominert med prosjektene;

Innbyggervurdering - hvor innbyggerne kan gi karakter og tilbakemelding på flere av kommunens tjenester. 
Vurder selv her! 

Språkplanleggingsmøter - Et verktøy til barnehageansatte, for å kunne snakke presist om det enkelte barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø. Her er den ønskede langsiktige effekten bedre språkutvikling i Sarpsborgsamfunnet generelt.

Hjemveien - Boligsosiale tjenester på brukernes premisser. Dette handler om boligkontorets arbeid med bostedsløse, og tjenestedesign av helhetlige og koordinerte boligtjenester til Sarpsborg kommunes innbyggere. Hvordan boligsosialt arbeid kan organiseres og tilpasses brukerbehov, i nåtiden og for fremtiden.

Les mer og se video her. 


– Prosjektene vi var nominert med hører til store tjenesteområder med både barnehager og boligsosiale forhold. Det utgjør en forskjell for de det gjelder, og er med på å styrke kommunen. I tillegg til innbyggervurderingen vår, hvor vi får ærlige og direkte tilbakemeldinger og karakterer på flere av våre kommunale tjenester, sier rådmannen.

I front

– Sarpsborg kommune har tatt fremtidens utfordringer på alvor, og gjennom flere år jobbet med å tenke innovativt og nytt. Målene er å oppnå økt tjenestekvalitet, effektiviseringsgevinster og bedre omdømme. Det som er ekstra gøy med å være med å kjempe om denne prisen, er at enda flere blir oppmerksomme på det vi gjør i Sarpsborg og kan få lyst til å komme og lære av oss. Og vi deler mer enn gjerne, for vi er veldig opptatt av deling og læring i Sarpsborg, sier innovasjonsrådgiver i kommunen, Frode Alne Bolin.

– Det handler om å være i front på innovasjonsarbeid. Det er vi og det skal vi fortsette å være, avslutter Unni Skaar.


Innovasjonsprisen er på 500.000 kroner.
Totalt var det 20 kommuner som sendte inn prosjekter og søkte om KMDs innovasjonspris:
Bergen kommune, Bydel gamle Oslo, Drammen kommune, Gran kommune, Grimstad kommune, Halden kommune, Ibestad kommune, Jevnaker kommune, Larvik kommune, Oslo kommune, Sarpsborg kommune, Skedsmo kommune, Skien kommune, Sola kommune, Stavanger kommune, Strand kommune, Trondheim kommune, Træna kommune, Østre-Toten kommune og Øyer kommune.