Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Få med deg foredrag i trygghetsuka – mot vold i nære relasjoner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Få med deg foredrag i trygghetsuka – mot vold i nære relasjoner

20.08.2020

7.-11. september er det trygghetsuke i Sarpsborg. Vil du lære mer om barn og foreldre-relasjoner? Meld deg på til seminar. I tillegg til dette blir det flere digitale markeringer og foredrag.

Det er tredje året Sarpsborg kommune arrangerer Trygghetsuka – mot vold i nære relasjoner. Dette for å lære mer om hvordan vi sammen kan skape et tryggere Sarpsborg. Alle skal føle seg trygge i sitt eget hjem.

Stand

Det blir stand i Storbyen fra klokken 13 til 18 mandag og fredag.

Digitale foredrag

Digitalt foredrag  - barn-foreldre-relasjon

Foredrag om barn-foreldre relasjoner, og viktigheten av trygg tilknytning for god psykisk helse.

Det vil bli presentert tenkning fra Circle of security/Trygghetssirkelen og hvordan det jobbes med det i Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse.

Foredraget holdes ved  Carol Jeniffer Figueiredo, psykologspesialist.

Foredraget publiseres på www.sarpsborg.com onsdag kveld.

Webinar om vold og overgrep av Bufdir - torsdag

Bufdir har laget webinar om vold og overgrep for særlig risikoutsatte. Sarpsborg kommune blir første som får ta del i dette. 

Webinaret er delt i moduler, og de som underviser er Nina Christine Dahl, fagbokforfatter og TryggEst-koordinator i Tromsø, Wenche Malmedal doktorgrad i helsevitenskap fra NTNU og forsker på vold og overgrep mot beboere i sykehjem og John-Ingvard Kristiansen, prosjektleder TryggEST og seniorrådgiver i Avdeling for tjenesteutvikling i Bufdir.


Dahl vil undervise om temaene gjenkjenning av vold og overgrep og gjennomgå diverse case. Casene er både fra Sarpsborg, og fra hennes erfaring fra eget voldsarbeid.

Malmedal vil ta for seg vold mot eldre på institusjon, vold mot eldre av personale, pårørende og andre beboere, og til slutt vold av eldre, mot beboere og personale.

Kristiansen vil fortelle om Tryggest og nytteverdien av varslingssystemet, om begrepet «risikoutsatte voksne», hvordan forstår vi risikoutsatthet, og hvem som kan være risikoutsatt.

Lenke til webinaret legges ut på kommunes nettside torsdag i Trygghetsuka.

Har du spørsmål til panelet, kan du sende en mail til biag@sarpsborg.com. Hun formidler spørsmålene dit det skal og svarene tilbake.

Livesending for ungdom

Kommunens fritidsklubber arbeidet med tematikken, og ungdommen vil selv sende innslag av dette 14. september på CAFE UK - Live sendinger

Dette er et ungdomsprogram både for og av ungdommer som streames en gang i uken fra Ungdommens kulturhus til sosiale medier

Påmelding til foredrag «Om å leve med barn»

Sted: Tune administrasjonsbygg (møterom Gandalf)
Tid: Torsdag 10. september, klokken 18 – 19:30
Maks 50 påmeldte.

Meld deg på foredraget "Om å leve med barn" her.

Mer om foredraget "Om å leve med barn"

Familieterapeutene Marianne Haug og Øyvind Fjeld er ansatt i Forebyggende tjenester ved Hannestad familiesenter. De vil snakke om det å leve sammen med barn og henter inspirasjon fra eget familieliv, arbeidshverdagen på familiesenteret og teorier om familieliv og tilknytning.

Dere er velkommen til å stille spørsmål. Dette foredraget sendes ikke på www.sarpsborg.com.