>Tverretatlig kontroll ga resultater

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tverretatlig kontroll ga resultater

28.11.2018

MAKS uteliv er et samarbeid mellom politiet, utelivsbransjen og kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler for et trygt og trivelig uteliv.
På kontrollen lørdag 24. november deltok politiet, brannvesenet og bygnings- og bevillingsmyndigheten i Sarpsborg kommune.

Flere steder kontrollert

Åtte serverings- og skjenkesteder ble kontrollert. I tillegg ble forsamlingslokalet til Grand Danogaard og Greåkerveien 35 kontrollert etter tips om ulovlig skjenking.

Under kontrollen kom etatene over et forsamlingslokale hvor et sted mellom 100 og 150 ungdommer i alderen 15-16 år hadde samlet seg til fest. Denne festen ble avsluttet av politiet, og følges opp i ettertid.

Involverte etater melder om følgende resultater etter kontrollen

Bevillingsmyndighetens tilbakemeldinger 

Bevillingsmyndigheten kontrollerte steder med skjenkebevilling. Det var Il Casolare, Kao Thai takeaway, Restaurant Chinahuset, Olavs pub, Dickens, Bar 1016, og Oppe og nede.

Internkontrollrutinene til stedene ble gjennomgått. Den skal blant annet inneholde rutiner for å sikre at alkoholloven overholdes. I tillegg ble det sjekket at alle ansatte som skjenker alkohol har e-læringskurset i ansvarlig vertskap. Kurset er et krav for alle skjenkesteder for å sikre en ansvarlig alkoholhåndtering.

Alle skjenkestedene hadde internkontrollpermer tilgjengelige og nesten alle hadde e-læringskurs i ansvarlig vertskap. Restaurant Chinahuset kunne ikke fremvise prøvebevis i ansvarlig vertskap.
Samtlige steder, med unntak av Bar 1016 og Oppe og nede, hadde mindre mangler i sin internkontroll som må rettes. Ved de to sistnevnte stedene var alt i orden.

Forsamlingslokalet til Grand Danogaard og Greåkerveien 35 ble kontrollert etter tips om ulovlig skjenking. Det ble imidlertid ikke avdekket ulovlig skjenking ved noen av stedene.

Bygningsmyndighetens tilbakemeldinger

Bygningsmyndigheten i Sarpsborg kommune hadde flere reaksjoner:

Det er varslet opprettelse av tilsynssak for ikke godkjent bruksendring fra lager til forsamlingslokale i Greåkerveien 35. Det er heller ikke godkjent bolig i 2.etasje på samme sted.

Det er videre varslet opprettelse av tilsynssak for ikke godkjent bruksendring av St. Marie gate 91 (Kao thai), fra butikk til servering. Det er heller ikke godkjent bruksendring fra kontor til bolig på nevnte sted.

I etterkant av kontroll av ungdomsfest i forsamlingslokale i sentrum har bygningsmyndigheten reagert på den totale mangelen på røykvarslere i lokalet, og på antallet gjester. Det er også reagert på rømningsveier og brannvarsling. På bakgrunn av dette anmoder bygningsmyndigheten derfor om at brannvesenet vurderer behovet for å utføre tilsyn med eiendommen, og om objektet/bygningen bør registreres som et særskilt brannobjekt.

Brannvesenets tilbakemeldinger

Brannvesenet avdekket at det ved flere steder manglet røykvarslere. Det fantes også utgåtte brannslukningsapparater, og ett sted manglet oppbevaringsskap for gassflasker.

I tillegg reagerer brannvesenet på at det i et forsamlingslokale var alt for mange personer samlet til ungdomsfest. Forsamlingslokalet vil bli opprettet som et særskilt brannobjekt (paragraf 13), slik at brannvesenet vil gå brannsyn i bygget.

Politiets tilbakemeldinger

Politiet var representert med fire personer. To av disse var fra Utlendingsenheten, og de sjekket ID-kort på ansatte.
Under kontrollen kom etatene over et forsamlingslokale hvor et sted mellom 100 og 150 ungdommer i alderen 15-16 år hadde samlet seg til fest. Denne festen ble avsluttet av politiet. Politiet følger opp saken i ettertid.

MAKS – samordnede kontroller

MAKS uteliv er et samarbeid mellom politiet, utelivsbransjen og kommunene Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg for et trygt og trivelig uteliv. MAKS står for myndighet, ansvarlighet, kontroll og samarbeid. Samordnede kontroller er et av de mest effektive tiltakene i MAKS.
En samordnet kontroll er en planlagt aksjon der flere forskjellige kommunale- og statlige myndigheter deltar. Samarbeidspartnere i tiltaket er tilsynsmyndigheter som har kontroll- og tilsynsoppgaver overfor skjenke- og serveringssteder i Nedre Glomma-regionen.

Samordnede kontroller bidrar til tryggere servering for innbyggerne og bedre arbeidsmiljø for ansatte i bransjen. I Nedre Glomma-regionen ønsker vi et trivelig og trygt uteliv for alle!