>Utsatte sak om Kulås terrasse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Utsatte sak om Kulås terrasse

26.09.2018 av Maren Lunde

Utvalg for plan, miljø og teknikk skulle behandle søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Kulås terrasse i møtet onsdag. Utvalget ønsket imidlertid bedre tid, og mulighet til befaring.

Da reguleringsplanen for Kulås terrasse ble vedtatt, satte kommunen krav om at det skulle bygges et fortau langs innkjørselen før leilighetene kunne tas i bruk. For å bygge dette fortauet må veien utvides. En slik utvidelse vil gå inn på eiendommen til en av naboene. Naboen ønsker ikke å selge areal til fortauet til utbyggeren av Kulås terrasse. Derfor søker utbyggeren om unntak fra kravet om at fortauet skal være ferdig før leilighetene tas i bruk.

Det er mange som går forbi Kulås terrasse på vei til og fra Sandesundsveien skole. Kommunen krevde derfor et fortau slik at det skal være trygt å ferdes i området. I byggeperioden har det vært brukt en anleggsvei over en annen naboeiendom. Denne veien vil utbyggeren beholde og bruke som innkjørsel for biler, slik at de som sykler og går kan bruke den eksisterende innkjørselen forbi Kulås terrasse.