>Utvikling i lærertetthet i Sarpsborg-skolen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Utvikling i lærertetthet i Sarpsborg-skolen

03.05.2017 av Eva Rekvin

I 2016 fikk Sarpsborg kommune 7,3 millioner kroner i øremerkede midler for å øke lærertettheten på 1. til 4. trinn. I teorien skulle disse øremerkede midlene gitt 10,4 nye lærerårsverk.

Men når TV2 har sammenliknet antall årsverk fra skoleåret 2014/15 med inneværende skoleår, har de funnet at årsverktallet har utviklet seg slik på 1. til 4. trinn i Sarpsborg:

  • 2014/15: 173,6 lærere
  • 2016/17: 170,54 lærere


- Her må vi huske på at TV2 hopper over skoleåret 2015/16. I dette året fikk vi bevilget mindre penger til skole over kommunebudsjettet - og måtte dermed kutte sju lærerstillinger, sier Kristia Svendsen, kommunesjef for oppvekst i Sarpsborg kommune.


Fra skoleåret 2015/16 til inneværende skoleår - har altså Sarpsborg kommune hatt en reell økning i antall lærere (fire årsverk).


- De øremerkede midlene er brukt til lærerstillinger. Men på grunn av den økonomiske situasjonen i Sarpsborg siden 2012, så har det årlig vært nedskjæringer i skolen. Og disse nedskjæringene har vært større enn det de statlige midlene har veid opp, sier Svendsen.


- Vi skulle ønske oss flere lærere i skolen, men må forholde oss til kommunens budsjetter. De som jobber i skolen, vil alltid ha som mål å gi elevene best mulig opplæring innenfor de ressursene vi har.