Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Vær med på en branntrygg sommer!

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vær med på en branntrygg sommer!

30.06.2021

Sommeren står for tur, og brannvesenet har beredskapen klar. Vi ber likevel om hjelp for at sommeren skal være uten brann og trygg for alle.

Det begynner å bli tørt og vi har en sterk oppfordring til våre innbyggere: Vær forsiktig med bål og grill! Konsekvensene kan bli store. Også for beredskapen.

Vi jobber hardt for å opprettholde beredskapen til enhver tid. Skogbranner er intenst arbeid som krever mye folk og tar lang tid. Det vil kunne være en belastning i forhold til å kunne opprettholde ordinær beredskap.

Vår bønn til innbyggerne er derfor klar: Bruk hodet og les våre råd før du lager bål. Er du i tvil, la det heller være – det er vi takknemlige for. Matpakke og drikke på termos er heller ingen dårlig idé.

Vis aktsomhet

I forebyggendeforskriften §3 om generelle krav til aktsomhet står det: Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild når:

a) kommunen har gitt tillatelse eller
b) kommunestyret selv gjennom lokal forskrift har tillatt dette fordi lokale forhold tilsier det eller
c) det er åpenbart at brann ikke kan oppstå.

Bruk gjerne fastmonterte griller

Bruk gjerne kommunens fastmonterte griller i stedet for engangsgriller. Husk at aktsomheten gjelder døgnet rundt og året rundt, enten det er bålforbud eller ikke. Det er alltid du som er ansvarlig dersom du tenner bål.

Grillene er til fri benyttelse av alle. Ta med grillkull og husk å slukke godt før du går fra stedet. Huskeliste for dem som likevel vil brenne bål:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold. Sjekk https://skogbrannfare.met.no/ 
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

På vegne av Sarpsborg brann- og feiervesen, ønsker vi innbyggerne våre en riktig god og brannsikker sommer. Vi stoler på at dere gjør gode valg! Sammen skaper vi trygghet!