Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Varsler innsigelse til reguleringsplan i Fredrikstad

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Varsler innsigelse til reguleringsplan i Fredrikstad

19.03.2019 av Maren Lunde

Fredrikstad kommune har sendt planprogram for reguleringsplan for Domberg næringområde på høring. Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å varsle at kommunen vil fremme innsigelse til planen.

Saken skal behandles i formannskapet sitt møte torsdag 28. mars. Formannskapet behandler Sarpsborg kommune sin høringsuttalelse til planprogrammet.

Domberg er et område ved Årum, øst for E6. Området er ca 92 mål stort, og består i dag av fulldyrka jord og innmarksbeite. Det er vedtatt at området kan brukes til næring i Fredrikstad kommune sin arelaplan. 

Det er konsulentselskapet Rambøll som utarbeider forslag til reguleringsplan for området. I planprogrammet står det at det er øsnkelig at næringen skal omfatte: 

  • logistikk
  • lager
  • salg av motorkjøretøy
  • verksted for motorkjøretøy og storbilvask
  • lett industri
  • håndverksbedrifter
  • overnatting begrenset til entreprenører/arbeidere som pendler, hovedsakelig i bygge- og anleggsnæringen og som jobber i regionen
  • kontor tilknyttet disse formålene.

Overnattingstilbud for entreprenører og arbeidere

Kommunedirektøren er negativ til å tillate at det blir åpnet for å etablere et overnattingstilbud på Domberg. Det står i planprogrammet at tilbudet er tenkt for entreprenører/arbeidere som pendler, hovedsakelig i bygge- og anleggsnæringen, men kommunedirektøren kan ikke se hvordan det er mulig å garantere at det kun blir overnatting for denne målgruppen. Etter kommunedirektørens syn, så bør hotell legges til sentrumsområdet, fordi hoteller har mange ansatte og besøkende. De bør lokaliseres slik at flest mulig kan gå, sykle, ta buss eller tog. Hoteller i sentrum kan også bidra til å løfte handels- og restaurantbransjen i byen.

Sarpsborg og Fredrikstad kommune har forpliktet seg gjennom samarbeidsavtalen for areal- og transportutvikling i Nedre Glomma samt arbeid med forberedelser til kommende byvekstavtale, til å jobbe for å styrke sentrumsområdene, samt lokalisere rett funksjon på rett sted.

Vil si nei til mer plasskrevende handel

Kommunedirektøren er også negativ til å tillate at mer areal blir satt av til salg av motorkjøretøy i området. Den regionale planbestemmelsen for lokalisering av handel tillater kun handel som dekker et lokalt behov utenfor sentrum. Siden salg av plasskrevende varer ikke er ønskelig i sentrum, har fylkesplanen definert avlastningsområder. Tunejordet, Alvim øst og Dikeveien er avlastningsområdene for plasskrevende handel i Nedre Glomma-regionen. Avlastningsområdene for plasskrevende handel er de eneste stedene utenfor sentrum hvor man kan åpne for handel som dekker mer enn et lokalt behov.

Her finner du dokumentene i saken (sak 26/19)