>Varsler innsparing - kommunen har fått store økte kostnader

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Varsler innsparing - kommunen har fått store økte kostnader

31.08.2017 av Maren Engebretsen og Eva Rekvin

I formannskapsmøtet torsdag informerte rådmann Unni Skaar om den økonomiske statusen i kommunen.

Det anslås at kommunen vil få økte kostnader til tjenester på 40-50 millioner kroner neste år. Samtidig kan lavere rentenivå og redusert lønnsvekst gi en innsparing på 18 millioner. Dette veier ikke opp for de økte kostnadene, og rådmannen ser at det er nødvendig med innsparing i alle kommuneområder.

2. november vil rådmannen presentere et forslag til budsjett og handlingsplan for 2018-2021. Dette skal til endelig behandling i bystyret 14. desember.

Barnevern

Det har vært en stor økning i antall saker og flere alvorlige saker til barnevernet det siste halve året. Det har ført til at flere har fått hjelp, men også store økonomiske overskridelser.

Dersom aktiviteten i barnevernet fortsetter på samme nivå som det har gjort hittil i år – vil det koste kommunen 12 millioner mer enn det som er budsjettrammen.

Budsjettrammen er 107 millioner. Også i hjemmetjenesten har det vært et merforbruk. Her ser kostnadene ut til å øke med 7 millioner - hvis aktiviteten fortsetter som i dag.

Rådmannen ser at det også blir økonomiske utfordringer neste år. Det anslås at det vil koste 15 millioner kroner å få gjenåpnet Kruseløkka sykehjem. Hun ser også at det er behov for 15-20 millioner mer til barnevern og omsorgstjenester i 2018.

Barnehager

Det skal innføres en ny bemanningsnorm for barnehager fra 1. august 2018. Bemanningsnormen krever maks seks barn over 3 år pr. voksen, og maks tre barn under 3 år pr. voksen.

Sarpsborg kommune må da øke bemanningen med om lag 27 årsverk i kommunale barnehager. I tillegg vil dette over tid medføre økt tilskudd til private barnehager.

I 2018 vil dette bety ca. 7 millioner kroner i økte kostnader. Fra 2021 vil den økte årlige kostnaden utgjøre rundt 50 millioner kroner.